મિર્ટાઝાપીન: ડ્રગ ઇફેક્ટ્સ, આડઅસરો, ડોઝ અને ઉપયોગો

પ્રોડક્ટ્સ મિર્ટાઝાપીન વ્યાપારી રીતે ફિલ્મ-કોટેડ ગોળીઓ અને મેલ્ટેબલ ટેબ્લેટ્સ (રેમેરોન, જેનેરિક) ના રૂપમાં ઉપલબ્ધ છે. તે 1999 થી ઘણા દેશોમાં માન્ય છે. માળખું અને ગુણધર્મો મિર્ટાઝાપીન (C17H19N3, Mr = 265.35 g/mol) એક રેસમેટ છે અને પાણીમાં સહેજ દ્રાવ્ય સફેદ સ્ફટિકીય પાવડર તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તે માળખાકીય રીતે નજીકથી સંબંધિત છે ... મિર્ટાઝાપીન: ડ્રગ ઇફેક્ટ્સ, આડઅસરો, ડોઝ અને ઉપયોગો

પેરોક્સેટાઇન

પેરોક્સેટાઇન પ્રોડક્ટ્સ ફિલ્મ-કોટેડ ગોળીઓ અને સસ્પેન્શન (ડેરોક્સેટ, સામાન્ય) તરીકે વ્યાપારી રીતે ઉપલબ્ધ છે. 1993 થી તેને ઘણા દેશોમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે. કેટલાક દેશોમાં પેરોક્સેટાઇનનું સેરોક્સેટ અને પેક્સિલ તરીકે પણ વેચાણ થાય છે. સ્લો-રિલીઝ પેરોક્સેટાઇન (સીઆર) હાલમાં ઘણા દેશોમાં ઉપલબ્ધ નથી. રચના અને ગુણધર્મો પેરોક્સેટાઇન (C19H20FNO3, મિસ્ટર = 329.4 g/mol) હાજર છે ... પેરોક્સેટાઇન

મેલીટ્રેસીન

પ્રોડક્ટ્સ મેલીટ્રાસીનનું વેચાણ ફુલપેન્ટિક્સોલ (ડીનક્ઝિટ) સાથે સંયોજનમાં ફિલ્મ-કોટેડ ગોળીઓના રૂપમાં કરવામાં આવે છે. 1973 થી તેને ઘણા દેશોમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે. મેલિટ્રાસીન અને ફ્લુપેન્ટિક્સોલ સ્ટ્રક્ચર અને પ્રોપર્ટીઝ મેલીટ્રેસીન (C21H25N, મિસ્ટર = 291.4 g/mol) હેઠળ જુઓ ફ્લુપેન્ટિક્સોલ સાથે સંયોજનમાં સંકેતો: હળવાથી મધ્યમ રાજ્યો ... મેલીટ્રેસીન

બૂપ્રોપિયન

પ્રોડક્ટ્સ બ્યુપ્રોપિયન વ્યાપારી ધોરણે સતત પ્રકાશન ગોળીઓના રૂપમાં ઉપલબ્ધ છે (વેલબ્યુટ્રિન એક્સઆર, ઝાયબન). બે દવાઓનો ઉપયોગ વિવિધ સંકેતો માટે થાય છે (નીચે જુઓ). સક્રિય ઘટક 1999 થી ઘણા દેશોમાં માન્ય છે. માળખું અને ગુણધર્મો Bupropion (C13H18ClNO, Mr = 239.7 g/mol) રેસમેટ તરીકે અને બ્યુપ્રોપિયન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ તરીકે હાજર છે, એક સફેદ… બૂપ્રોપિયન

ફ્લુવોક્સામાઇન

ઉત્પાદનો ફ્લુવોક્સામાઇન વ્યાપારી રીતે ફિલ્મ-કોટેડ ગોળીઓ (ફ્લોક્સીફ્રલ) ના રૂપમાં ઉપલબ્ધ છે. 1983 થી તેને ઘણા દેશોમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ફ્લુવોક્સામાઇન (C15H21F3N2O2, Mr = 318.33 g/mol) ની રચના અને ગુણધર્મો ફ્લુવોક્સામાઇન મેલેટે, એક સફેદ, ગંધહીન, સ્ફટિકીય પાવડર છે જે પાણીમાં સહેજ દ્રાવ્ય છે. અસરો ફ્લુવોક્સામાઇન (ATC N06AB08) એન્ટીડિપ્રેસન્ટ ગુણધર્મો ધરાવે છે. … ફ્લુવોક્સામાઇન

નોર્ટ્રિપ્ટિલાઇન

પ્રોડક્ટ્સ નોર્ટ્રિપ્ટીલાઇન વ્યાપારી રીતે ફિલ્મ-કોટેડ ગોળીઓ (નોર્ટ્રીલેન) ના રૂપમાં ઉપલબ્ધ હતી. 1964 માં તેને ઘણા દેશોમાં મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. 2016 માં તેનું વિતરણ બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. માળખા અને ગુણધર્મો Nortriptyline (C19H21N, Mr = 263.4 g/mol) દવાઓમાં nortriptyline હાઇડ્રોક્લોરાઇડ તરીકે હાજર છે, એક સફેદ પાવડર જે પાણીમાં સહેજ દ્રાવ્ય છે. તે એક… નોર્ટ્રિપ્ટિલાઇન

ત્રિમિપ્રામાઇન

ઉત્પાદનો Trimipramine વ્યાપારી રીતે ટેબ્લેટ અને ડ્રોપ ફોર્મ (Surmontil, સામાન્ય) માં ઉપલબ્ધ છે. 1962 થી તેને ઘણા દેશોમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે. રચના અને ગુણધર્મો Trimipramine (C20H26N2, Mr = 294.5 g/mol) દવાઓમાં ટ્રીમીપ્રામાઇન મેસિલેટ અથવા ટ્રીમીપ્રામાઇન મેલેટે, રેસમેટ અને સફેદ સ્ફટિકીય પાવડર છે જે પાણીમાં સહેજ દ્રાવ્ય છે. તે માળખાકીય રીતે નજીકથી છે ... ત્રિમિપ્રામાઇન

ટ્રાઇસાયક્લિક એન્ટિડિપ્રેસન્ટ્સ

ઉત્પાદનો ટ્રાઇસાયક્લિક એન્ટીડિપ્રેસન્ટ્સ ઘણા દેશોમાં ડ્રેગિઝ, ગોળીઓ, કેપ્સ્યુલ્સ અને ટીપાંના રૂપમાં વ્યાપારી રીતે ઉપલબ્ધ છે. પ્રથમ પ્રતિનિધિ, ઇમિપ્રામિન, બેઝલમાં ગીગી ખાતે વિકસાવવામાં આવ્યો હતો. તેની એન્ટીડિપ્રેસન્ટ ગુણધર્મો 1950 ના દાયકામાં રોલેન્ડ કુહન દ્વારા મોન્સ્ટરલીંગેન (થુર્ગાઉ) માં મનોરોગ ચિકિત્સાલયમાં મળી આવી હતી. 1958 માં ઘણા દેશોમાં Imipramine ને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. માળખું… ટ્રાઇસાયક્લિક એન્ટિડિપ્રેસન્ટ્સ

ક્લોમિપ્રામિન

ક્લોમિપ્રામાઇન પ્રોડક્ટ્સ વ્યાપારી ધોરણે સતત પ્રકાશન ગોળીઓ અને કોટેડ ગોળીઓ (અનાફ્રાનીલ) તરીકે ઉપલબ્ધ છે. 1966 થી ઘણા દેશોમાં તેને મંજૂરી આપવામાં આવી છે (મૂળરૂપે ગીગી, બાદમાં નોવાર્ટિસ). ઈન્જેક્શન અને પ્રેરણાની તૈયારીઓનું હવે માર્કેટિંગ કરવામાં આવતું નથી. માળખું અને ગુણધર્મો ક્લોમીપ્રામાઇન (C19H23ClN2, Mr = 314.9 g/mol) દવાઓમાં ક્લોમીપ્રામાઇન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ તરીકે હાજર છે, સફેદથી આછા પીળા… ક્લોમિપ્રામિન

ડેપોક્સેટાઇન

પ્રોડક્ટ્સ Dapoxetine વ્યાપારી રીતે ફિલ્મ-કોટેડ ગોળીઓ (પ્રિલીજી) ના રૂપમાં ઉપલબ્ધ છે. તે 2013 થી ઘણા દેશોમાં માન્ય છે. રચના અને ગુણધર્મો Dapoxetine (C21H23NO, Mr = 305.4 g/mol) દવાઓમાં ડેપોક્સેટાઇન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ તરીકે હાજર છે, કડવો સ્વાદ ધરાવતો સફેદ પાવડર જે પાણીમાં દ્રાવ્ય છે. ડેપોક્સેટાઇન એક નેપ્થાઇલોક્સીફેનીલપ્રોપેનામાઇન વ્યુત્પન્ન છે. તે… ડેપોક્સેટાઇન

ડ્યુલોક્સેટિન

ઉત્પાદનો Duloxetine વ્યાપારી રીતે કેપ્સ્યુલ્સ (સિમ્બાલ્ટા, સામાન્ય) ના રૂપમાં ઉપલબ્ધ છે. તે 2005 થી ઘણા દેશોમાં માન્ય છે. રચના અને ગુણધર્મો Duloxetine (C18H19NOS, Mr = 297.4 g/mol) દવાઓમાં શુદ્ધ -ડુલોક્સેટાઇન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ તરીકે હાજર છે, સફેદથી આછો ભુરો પાવડર જે પાણીમાં સહેજ દ્રાવ્ય છે. Duloxetine (ATC N06AX21) ની અસરો છે ... ડ્યુલોક્સેટિન

એગોમેલેટીન

પ્રોડક્ટ્સ એગોમેલેટિન વ્યાપારી રીતે ફિલ્મ-કોટેડ ગોળીઓ (વાલ્ડોક્સન, સામાન્ય) ના રૂપમાં ઉપલબ્ધ છે. તેને 2009 માં EU માં અને 2010 માં ઘણા દેશોમાં મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું. બંધારણ અને ગુણધર્મો એગોમેલેટિન (C15H17NO2, Mr = 243.30 g/mol) સફેદ પાવડર તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે જે પાણીમાં વ્યવહારીક અદ્રાવ્ય છે. તે એપિફિસલનું નેપ્થાલિન એનાલોગ છે ... એગોમેલેટીન