સૌંદર્ય શાસ્ત્ર

જનરલ

એનેસ્થેટિકસ (જનરલ એનેસ્થેટિકસ) એ એવા પદાર્થો છે જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે મોટી શસ્ત્રક્રિયા પહેલાં કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે કે દર્દીઓ ન તો સભાન છે અને ન જ પીડા ઓપરેશન દરમિયાન, તે પ્રતિબિંબ બંધ છે અને સ્નાયુઓ હળવા છે. આજકાલ, ઘણી દવાઓ શક્ય તેટલી ઓછી આડઅસરોવાળા શ્રેષ્ઠ સંભવિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે સંયોજનમાં વપરાય છે. એનેસ્થેટિક માટેના પદાર્થ જૂથોને તેથી વિવિધ જૂથોમાં વહેંચી શકાય છે: એનેસ્થેટિક વાયુઓ, જેને તરીકે ઓળખાય છે ઇન્હેલેશન એનેસ્થેટિકસ, વાયુયુક્ત અથવા પ્રવાહી પદાર્થો છે જે દ્વારા સંચાલિત થાય છે શ્વસન માર્ગ અને ત્યાંથી સમગ્ર શરીરમાં વિતરણ કરવામાં આવે છે.

વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ દ્વારા આપવામાં આવતી દવાઓ. પદાર્થોના આ જૂથમાં શામેલ છે sleepingંઘની ગોળીઓ, પેઇનકિલર્સ (એનાલજેક્સ) અને સ્નાયુ relaxantsછે, જે સંપૂર્ણ ખાતરી કરે છે છૂટછાટ પ્રક્રિયા દરમિયાન સ્નાયુઓ. નિયમ પ્રમાણે, નિશ્ચેતના સંતુલિત એનેસ્થેસિયાના રૂપમાં કરવામાં આવે છે.

આનો અર્થ એ છે કે આ પદાર્થ વર્ગોની વિવિધ દવાઓ જોડવામાં આવે છે.

 • એનેસ્થેટિક વાયુઓ, જેને તરીકે ઓળખાય છે ઇન્હેલેશન એનેસ્થેટિકસ, વાયુયુક્ત અથવા પ્રવાહી પદાર્થો છે જે દ્વારા સંચાલિત થાય છે શ્વસન માર્ગ અને ત્યાંથી સમગ્ર શરીરમાં ફેલાય છે.
 • વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ દ્વારા આપવામાં આવતી દવાઓ. પદાર્થોના આ જૂથમાં શામેલ છે sleepingંઘની ગોળીઓ, પેઇનકિલર્સ (એનાલજેક્સ) અને સ્નાયુ relaxantsછે, જે સંપૂર્ણ ખાતરી કરે છે છૂટછાટ પ્રક્રિયા દરમિયાન સ્નાયુઓ.

એનેસ્થેટિકસની સૂચિ / નામો

ઇન્હેલેશન એનેસ્થેટિકસ એ વાયુઓ છે જે જાળવી રાખે છે નિશ્ચેતના. આજે, વાયુઓ ફક્ત તેમાં થોડી ભૂમિકા ભજવે છે નિશ્ચેતના.

 • સેવોફ્લુરેન,
 • ડેસફ્લુરેન

ઇન્જેક્શન એનેસ્થેટિકસ (સ્લીપિંગ ગોળીઓ)

 • Propofol
 • ટિપિકલ વેલી
 • ઇટોમિડેટ
 • કેટામિને

ઓપિએટ્સ અને ઓપિયોઇડ્સ (મોર્ફાઇન્સ) રાખવા માટે એનેસ્થેસિયા દરમિયાન વપરાય છે પીડા સહનશીલ સ્તરે એનેસ્થેસિયા દરમિયાન અને પછી.

ખાસ કરીને ઓપિએટ્સનો પ્રારંભિક વહીવટ અને ઓપિયોઇડ્સ બચતની દ્રષ્ટિએ અસરકારક સાબિત થયું છે પેઇનકિલર્સ. જો કે, સક્રિય પદાર્થોનું આ જૂથ તેના માટે મુખ્યત્વે જવાબદાર છે ઉબકા એનેસ્થેટિક પછી.

 • મોર્ફિનના
 • ફેન્ટાનિલ
 • સુફેન્ટાનીલ
 • અલ્ફેન્ટાનીલ
 • રીમિફેન્ટિનીલ
 • ડીપિડolલર
 • નોવામાઇન સલ્ફોન (નોવાલ્જિની)
 • પેરાસીટામોલ

નોન્ડેપોલરાઇઝિંગની અસર સ્નાયુ relaxants કહેવાતા મારણ દ્વારા તરત જ રદ કરી શકાય છે. મારણ:

 • મિવાક્યુરિયમ
 • એટ્રાક્યુરિયમ
 • રોકોરોનિયમ
 • નિયોસ્ટીગ્માઇન
 • પાયરીડોસ્ટીગ્માઇન
 • સુક્કીનિલકોલાઇન

ઇમરજન્સી દવાઓનો ઉપયોગ જેવી ઘટનાઓમાં થાય છે હૃદયસ્તંભતા, અંદર નાખો રક્ત દબાણ, જીવલેણ હાયપરથર્મિયા અથવા એનેસ્થેસિયા દરમિયાન એલર્જીક પ્રતિક્રિયાઓ. નીચેના સક્રિય ઘટકો વપરાય છે:

 • એડ્રેનાલિન
 • નોરેપિઇનફ્રાઇન
 • અમીયિડેરોન
 • એટ્રોપીન
 • પ્રેડનીસોલોન
 • ડેન્ટ્રોલીન (જીવલેણ હાયપરથર્મિયા)