હાઈ બ્લડ પ્રેશર

આવશ્યક હાયપરટેન્શન, હાયપરટેન્શન, ક્રોનિક ધમનીય હાયપરટેન્શન, હાયપરટેન્શન કટોકટી

 • અંગ્રેજી: ધમનીય હાયપરટેન્શન
 • તબીબી: ધમનીય હાયપરટેન્શન

હાયપરટેન્શન શું છે?

નું પ્રથમ મૂલ્ય રક્ત પ્રેશર એટલે સિસ્ટોલિક, ડાયાસ્ટોલિક માટે બીજું લોહિનુ દબાણ. ના સંકોચન દરમિયાન વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં દબાણ છે સિસ્ટોલિક મૂલ્ય હૃદય હૃદયના અનુગામી વિક્ષેપ દરમિયાન અને ડાયસ્ટોલિક મૂલ્ય સમાન છે. ઉચ્ચ રક્ત દબાણ (ધમનીય હાયપરટેન્શન) ત્યારે થાય છે જ્યારે હૃદય વધતી જતી પમ્પિંગ ક્રિયા કરવી પડે છે અને સામાન્ય રીતે હૃદયના ધબકારા (વધેલા કાર્ડિયાક આઉટપુટ = વોલ્યુમ હાઈ પ્રેશર) કરતા વધારે અથવા શરીરમાં વધુ લોહીનું પરિવહન કરે છે અથવા જ્યારે વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ હૃદયની offersફર કરે છે તે પ્રતિકાર વધે છે (પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ વધે છે = પ્રતિકાર ઉચ્ચ દબાણ) ) અથવા જ્યારે આ બંને પરિબળો એક સાથે હોય છે. વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં વધતો પ્રતિકાર એ ક્રોનિક ધમનીય હાયપરટેન્શનનું વધુ સામાન્ય કારણ છે. આ રક્ત દબાણ મૂલ્ય નીચેના સમીકરણો અનુસાર ગણવામાં આવે છે: લોહિનુ દબાણ (આરઆર) = કાર્ડિયાક આઉટપુટ (એચઆરવી) * વેસ્ક્યુલર રેઝિસ્ટન્સ (ટીપીઆર = કુલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ).

હાઈ બ્લડ પ્રેશરની વ્યાખ્યા

આ રોગ વધારે છે લોહિનુ દબાણ (ધમનીય હાયપરટેન્શન) હાજર હોય છે જ્યારે વિવિધ સમયે પુનરાવર્તિત, સ્વતંત્ર માપન દરમિયાન 140/90 એમએમએચજી (બોલાતા: 140 થી 90 મિલીમીટર પારા) ની ઉપરના મૂલ્યો થાય છે. આ વ્યાખ્યા વિશ્વના વર્તમાન માર્ગદર્શિકામાંથી લેવામાં આવી છે આરોગ્ય સંસ્થા (ડબ્લ્યુએચઓ).

આવર્તન (રોગશાસ્ત્ર)

વસ્તીમાં થયેલી ઘટના પશ્ચિમી industrialદ્યોગિક દેશોમાં 25% વસ્તી ઉચ્ચ બ્લડ પ્રેશર ધરાવે છે. આ વસ્તી જૂથના 50 થી વધુના વર્ગમાં, આ મૂલ્ય 50% સુધી વધે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરની આવર્તન વધતી ઉંમર સાથે વધે છે, એટલે કે વૃદ્ધ લોકોમાં નાના લોકો કરતા વધુ બ્લડ પ્રેશર હોય છે.

મૂલ્યો અનુસાર હાઇ બ્લડ પ્રેશરના તબક્કા

શ્રેણીઓ: હાઈ બ્લડ પ્રેશર:

 • શ્રેષ્ઠ: સિસ્ટોલિક: <120 એમએમએચજીડીઆસ્ટોલિક: <80 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: <120 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: <80 એમએમએચજી
 • સામાન્ય: સિસ્ટોલિક: <130 એમએમએચજીડીઆસ્ટોલિક: <85 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: <130 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: <85 એમએમએચજી
 • ઉચ્ચ સામાન્ય: સિસ્ટોલિક: 130-139 એમએમએચજીડિઆસ્ટોલિક: 85-89 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: 130-139 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: 85-89 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: <120 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: <80 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: <130 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: <85 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: 130-139 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: 85-89 એમએમએચજી
 • સ્ટેજ 1 (હળવા હાયપરટેન્શન): સિસ્ટોલિક: 140-159 મીમીએચજીડિઆસ્ટોલિક: 90-99 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: 140-159 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: 90-99 એમએમએચજી
 • સ્ટેજ 2 (મધ્યમ હાયપરટેન્શન): સિસ્ટોલિક: 160-179 એમએમએચજીડિઆસ્ટોલિક: 100-109 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: 160-179 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: 100-109 એમએમએચજી
 • સ્ટેજ 3 (ગંભીર હાયપરટેન્શન): સિસ્ટોલિક: 180-209 એમએમએચજીડિઆસ્ટોલિક: 110-119 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: 180-209 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: 110-119 એમએમએચજી
 • સ્ટેજ 4 (ખૂબ જ તીવ્ર હાયપરટેન્શન): સિસ્ટોલિક: 210 એમએમએચજીડીઆસ્ટોલિક: 120 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: 210 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: 120 એમએમએચજી
 • અલગ સિસ્ટોલિક હાયપરટેન્શન: સિસ્ટોલિક: 140 એમએમએચજીડીઆસ્ટોલિક: <90 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: 140 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: <90 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: 140-159 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: 90-99 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: 160-179 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: 100-109 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: 180-209 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: 110-119 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: 210 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: 120 એમએમએચજી
 • સિસ્ટોલિક: 140 એમએમએચજી
 • ડાયસ્ટોલિક: <90 એમએમએચજી