હાયપરહોમોસિસ્ટીનેમિયા: માઇક્રોન્યુટ્રિએન્ટ થેરપી

સુક્ષ્મ પોષક દવા (મહત્વપૂર્ણ પદાર્થો) ની માળખામાં, નીચેના મહત્વપૂર્ણ પદાર્થો (સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો) સહાયક માટે વપરાય છે ઉપચાર.

  • વિટામિન B12
  • વિટામિન B6
  • ફોલિક એસિડ

ઉપરોક્ત મહત્વપૂર્ણ પદાર્થ ભલામણો તબીબી નિષ્ણાતોની મદદથી બનાવવામાં આવી હતી. બધા નિવેદનો ઉચ્ચ સ્તરના પુરાવા સાથે વૈજ્ .ાનિક અધ્યયન દ્વારા સપોર્ટેડ છે. એક માટે ઉપચાર ભલામણ, ફક્ત ઉચ્ચતમ ડિગ્રીવાળા ક્લિનિકલ અભ્યાસ (ગ્રેડ 1 એ / 1 બી અને 2 એ / 2 બી) નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે તેમના ઉચ્ચ મહત્વને કારણે ઉપચારની ભલામણને સાબિત કરે છે.