એમિનો એસિડ્સ

એમિનો એસિડ શું છે?

એમિનો એસિડ એ પ્રોટીનના "મૂળભૂત બિલ્ડીંગ બ્લોક્સ" છે. માનવ શરીરમાં પ્રોટીન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે: તેઓ ઘણા મહત્વપૂર્ણ કાર્યો કરે છે અને શરીરના પેશીઓને માળખું આપે છે. તંદુરસ્ત, પાતળી પુખ્ત વ્યક્તિમાં લગભગ 14 થી 18 ટકા પ્રોટીન હોય છે.

શરીરના પ્રોટીન 20 વિવિધ એમિનો એસિડથી બનેલા છે. જ્યારે પ્રોટીન બનાવવામાં આવે છે, ત્યારે એમિનો એસિડ એક સાંકળની જેમ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. એક સાથે જોડાયેલા બે એમિનો એસિડને ડિપેપ્ટાઈડ કહેવાય છે અને ત્રણ એમિનો એસિડને ટ્રિપેપ્ટાઈડ કહેવાય છે. નાના પ્રોટીનમાં લગભગ 50 એમિનો એસિડની સાંકળ હોય છે. મોટા પ્રોટીન સેંકડો અથવા હજારો એમિનો એસિડથી બનેલા હોય છે અને તેમાં બે અથવા વધુ ફોલ્ડ એમિનો એસિડ સાંકળો હોય છે.

કારણ કે પ્રોટીન એ મોટાભાગના સેલ્યુલર સ્ટ્રક્ચરના મુખ્ય ઘટકો છે, આપણે આપણા આહારમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રોટીન લેવું જોઈએ. આ ખાસ કરીને સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન, વૃદ્ધિ દરમિયાન અને જ્યારે ઇજા અથવા રોગના પરિણામે પેશીઓને નુકસાન થાય છે ત્યારે તે મહત્વનું છે.

આવશ્યક એમિનો એસિડ