એન્જીયોલોજી

એન્જીયોલોજીના ક્ષેત્રમાં લાક્ષણિક રોગો છે:

 • સ્ટ્રોક
 • એર્ટિરોસ્ક્લેરોસિસ
 • કાયમની અતિશય ફૂલેલી નસો
 • થ્રોમ્બોસિસ (સ્થળ પર રચાયેલા લોહીના ગંઠાવાને કારણે વેસ્ક્યુલર અવરોધ)
 • એમ્બોલિઝમ્સ (રક્તના ગંઠાવાનું કારણે વેસ્ક્યુલર અવરોધો જે ધોવાઇ ગયા છે)
 • પેરિફેરલ ધમનીની અવરોધક બિમારી (દુકાનની બારીનો રોગ અથવા ધુમ્રપાન કરનારનો પગ)
 • એડીમા
 • ડાયાબિટીક ફુટ સિન્ડ્રોમ
 • કેરોટીડ ધમનીનું સંકુચિત થવું (કેરોટિડ સ્ટેનોસિસ)
 • એન્યુરિઝમ્સ (વેસ્ક્યુલર દિવાલમાં અસામાન્ય ફૂગ, ઉદાહરણ તરીકે પેટની એરોટામાં)
 • રેનલ ધમનીઓનું સંકુચિત થવું
 • ડીજનરેટિવ અને બળતરા વેસ્ક્યુલર રોગો

એન્જીયોલોજીમાં ઉપયોગમાં લેવાતી પરીક્ષા પદ્ધતિઓમાં અલ્ટ્રાસાઉન્ડ પરીક્ષાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં વિવિધ તકનીકો (દા.ત. વેસ્ક્યુલર ડોપ્લર, કલર ડુપ્લેક્સ) વચ્ચે ભેદ પાડવામાં આવે છે.

એન્જીયોલોજીમાં સારવારના સંભવિત સ્વરૂપોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • જહાજોમાં સંકોચનનું વિસ્તરણ, ઘણીવાર વેસ્ક્યુલર સપોર્ટ (સ્ટેન્ટ) દાખલ કરીને અનુસરવામાં આવે છે
 • દવાઓ કે જે રક્ત પ્રવાહને પ્રોત્સાહન આપે છે, વાહિનીઓને ફેલાવે છે અથવા લોહીના ગંઠાઈ જવાને અટકાવે છે.
 • એડીમા અને થ્રોમ્બોસિસ માટે કમ્પ્રેશન થેરાપી (દા.ત., સપોર્ટ સ્ટોકિંગ્સ પહેરવા).