સંભાળ સ્તર (નર્સિંગ ગ્રેડ)

સંભાળની ડિગ્રી કાળજીના સ્તરને બદલે છે

જાન્યુઆરી 2017 માં અગાઉના ત્રણ સંભાળ સ્તરોને પાંચ કેર ગ્રેડ દ્વારા બદલવામાં આવ્યા હતા. તેઓ દર્દીની ક્ષમતાઓ અને ક્ષતિઓનું વધુ ચોક્કસ અને વ્યાપક મૂલ્યાંકન પ્રદાન કરે છે. સંભાળના સ્તર પર આધાર રાખીને, સંભાળની જરૂરિયાત ધરાવતી વ્યક્તિને સંભાળ વીમા તરફથી વિવિધ સ્તરે સમર્થન મળે છે.

કોઈપણ કે જે અગાઉ સંભાળના સ્તરમાં હતું તે આપમેળે સંભાળના ગ્રેડમાં વર્ગીકૃત થાય છે. કોઈને પહેલાં કરતાં વધુ ખરાબ વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે નહીં અને લાભો ગુમાવવાનો ડર રહેશે નહીં. તેનાથી વિપરિત, કાળજીની જરૂરિયાતવાળા મોટાભાગના લોકોને ભવિષ્યમાં ખરેખર ઉચ્ચ લાભો પ્રાપ્ત થશે.

વર્ગીકરણ: શું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે?

ખાસ કરીને, કાળજીના સ્તરનું વર્ગીકરણ કરતી વખતે મૂલ્યાંકનકર્તાઓ જીવનના નીચેના છ ક્ષેત્રો ("મોડ્યુલ્સ")નું મૂલ્યાંકન કરે છે:

  • ગતિશીલતા (શારીરિક ગતિશીલતા): સવારે ઉઠવું, ઘરની આસપાસ ફરવું, સીડી ચડવું વગેરે.
  • માનસિક અને સંચાર ક્ષમતાઓ: સ્થળ અને સમય વિશે અભિમુખતા, તથ્યોને સમજવું, જોખમોને ઓળખવું, અન્ય લોકો શું કહે છે તે સમજવું વગેરે.
  • વર્તણૂક અને મનોવૈજ્ઞાનિક સમસ્યાઓ: રાત્રે બેચેની, ચિંતા, આક્રમકતા, કાળજીના પગલાં સામે પ્રતિકાર, વગેરે.
  • માંદગી- અથવા ઉપચાર-સંબંધિત માંગણીઓ અને તાણનું સ્વતંત્ર સંચાલન અને તેનો સામનો કરવો: એકલાની દવા લેવાની ક્ષમતા, બ્લડ પ્રેશર માપવા અથવા ડૉક્ટર પાસે જવું વગેરે.
  • રોજિંદા જીવન અને સામાજિક સંપર્કોનું સંગઠન: રોજિંદા જીવનને પોતાની રીતે ગોઠવવાની ક્ષમતા, અન્ય લોકો સાથે સીધો સંપર્ક કરવો વગેરે.

સંભાળના પાંચ સ્તર

સંભાળ સ્તર 1 (કુલ પોઈન્ટ્સ: 12.5 થી 27 હેઠળ)

કેર ગ્રેડ 1 માં કાળજીની જરૂરિયાત ધરાવતા લોકોને અન્ય બાબતોની સાથે, સંભાળની સલાહ, તેમના પોતાના ઘરમાં સલાહ, રહેવાના વાતાવરણને સુધારવા માટે સહાય અને સબસિડીની જોગવાઈ (જેમ કે દાદર લિફ્ટ અથવા વય-યોગ્ય શાવર) પ્રાપ્ત થાય છે.

દર મહિને 125 યુરો સુધીની રાહત રકમ (આઉટપેશન્ટ) પણ છે. આ ચોક્કસ હેતુ માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે અને તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, ઉદાહરણ તરીકે, દિવસ કે રાત્રિ સંભાળ અથવા ટૂંકા ગાળાની સંભાળ માટે.

સંપૂર્ણ ઇનપેશન્ટ કેર મેળવનાર કોઈપણ વ્યક્તિ દર મહિને 125 યુરો સુધીનું ભથ્થું મેળવી શકે છે.

સંભાળ સ્તર 2 પર, સ્વતંત્રતા અને ક્ષમતાઓમાં નોંધપાત્ર ક્ષતિ છે.

અસરગ્રસ્તો કે જેમની ઘરે સંભાળ રાખવામાં આવે છે તેઓ 316 યુરોના માસિક રોકડ લાભ (સંભાળ ભથ્થા) અથવા દર મહિને 724 યુરોના આઉટપેશન્ટ કેર લાભ માટે હકદાર છે. નિર્ધારિત રાહત રકમ (આઉટપેશન્ટ) દર મહિને 125 યુરો સુધીની છે.

ઇનપેશન્ટ કેર માટે લાભની રકમ દર મહિને 770 યુરો છે.

સંભાળ સ્તર 3 (કુલ પોઈન્ટ: 47.5 થી 70 થી ઓછી)

આ સ્તરની સંભાળ માટે, બહારના દર્દીઓની સંભાળ માટે 545 યુરોનો રોકડ લાભ અથવા દર મહિને 1,363 યુરોનો લાભ આપવામાં આવે છે. નિર્ધારિત રાહત રકમ (આઉટપેશન્ટ) દર મહિને 125 યુરો સુધીની છે.

જેઓ ઇનપેશન્ટ કેર મેળવે છે તેઓ 1,262 યુરોના માસિક લાભ માટે હકદાર છે.

સંભાળ સ્તર 4 (કુલ પોઈન્ટ: 70 થી 90 થી ઓછી)

સંભાળ લેવલ 4 ધરાવતા દર્દીઓમાં સ્વતંત્રતા અને ક્ષમતાઓની સૌથી ગંભીર ક્ષતિ હોય છે.

દાખલ દર્દીઓ દર મહિને 1,775 યુરોના લાભ માટે હકદાર છે.

સંભાળ સ્તર 5 (કુલ પોઈન્ટ: 90 થી 100 સુધી)

સંભાળ સ્તર 5 માં સ્વતંત્રતા અને ક્ષમતાઓની સૌથી ગંભીર ક્ષતિનો પણ સમાવેશ થાય છે, પરંતુ નર્સિંગ સંભાળ માટે વિશેષ આવશ્યકતાઓ પણ છે.

માસિક રોકડ લાભ (આઉટપેશન્ટ) 901 યુરો છે, પ્રકારનો લાભ (આઉટપેશન્ટ) 2,095 યુરો છે અને નિર્ધારિત રાહત રકમ (આઉટપેશન્ટ) 125 યુરો સુધી છે. ઇનપેશન્ટ કેર માટે લાભની રકમ દર મહિને 2,005 યુરો છે.

આ મુખ્ય લાભની રકમ ઉપરાંત, અન્ય લાભો માટે પણ અરજી કરી શકાય છે, જેમ કે રાહત સંભાળ, ટૂંકા ગાળાની સંભાળ, સંભાળ સહાય માટે સબસિડી અથવા અવરોધ-મુક્ત ઘર રૂપાંતરણ માટે.

નર્સિંગ હોમના ખર્ચ માટે સબસિડી

સંભાળની જરૂરિયાત ધરાવતા લોકો પરના નાણાકીય બોજને દૂર કરવા માટે, સંભાળ સ્તર 2 થી 5 જાન્યુઆરી 2022 થી કહેવાતા "લાભ પૂરક" પ્રાપ્ત કરી રહ્યાં છે. તેઓ સંભાળ ભથ્થા ઉપરાંત અને સંભાળ સ્તરને ધ્યાનમાં લીધા વિના નાણાં મેળવે છે. . સપ્લિમેન્ટની રકમ જે સમયગાળામાં સંભાળ સેવાઓ પ્રાપ્ત થાય છે તેના પર આધાર રાખે છે.

  • સંભાળની સુવિધામાં પ્રથમ વર્ષની અંદર સંભાળ ખર્ચમાં વ્યક્તિગત યોગદાનના 5 ટકા.
  • જો તમે એક વર્ષથી વધુ સમયથી રહેણાંક સંભાળમાં હોવ તો સંભાળ ખર્ચના તમારા પોતાના હિસ્સાના 25 ટકા.
  • જો તેઓ બે વર્ષથી વધુ સમય માટે ઘરમાં રહેતા હોય તો સંભાળ ખર્ચના તેમના પોતાના હિસ્સાના 45 ટકા.
  • જો તેઓને 70 મહિનાથી વધુ સમય માટે નર્સિંગ હોમમાં સંભાળ રાખવામાં આવે તો સંભાળ ખર્ચના તેમના પોતાના હિસ્સાના 36 ટકા.

ટૂંકા ગાળાની અને રાહતની સંભાળ

જો સંભાળ આપતો કુટુંબનો સભ્ય બીમાર પડે અથવા વેકેશન પર જવા માંગે, તો સંભાળ વીમો અવેજી સંભાળ માટે ચૂકવણી કરે છે. આ કહેવાતી રાહત સંભાળ બહારના દર્દીઓની સંભાળ સેવા, સ્વયંસેવક કેરર્સ અથવા નજીકના સંબંધીઓ દ્વારા પ્રદાન કરી શકાય છે, ઉદાહરણ તરીકે. લાંબા ગાળાની સંભાળ વીમો કૅલેન્ડર વર્ષ દીઠ વધુમાં વધુ છ અઠવાડિયા અને EUR 1,774 ની રકમ સુધી અવેજી સંભાળના ખર્ચને આવરી લે છે.

હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્ઝિશનલ કેર

ટ્રાન્ઝિશનલ કેર સામાન્ય રીતે હોસ્પિટલમાં જ્યાં સારવાર થઈ હોય ત્યાં પૂરી પાડવામાં આવે છે. તે દસ દિવસ સુધી મર્યાદિત છે. ટ્રાન્ઝિશનલ કેર માટેની અરજીઓ હોસ્પિટલના સામાજિક સેવાઓ વિભાગ દ્વારા અથવા સીધા આરોગ્ય વીમા ફંડમાં કરવામાં આવે છે.

આંશિક ઇનપેશન્ટ કેર (દિવસ/રાત્રી સંભાળ)

સંભાળની જરૂરિયાત ધરાવતા કેટલાક લોકો કે જેમની અન્યથા ઘરે સંભાળ રાખવામાં આવશે તેઓ સમયનો અમુક ભાગ યોગ્ય સુવિધામાં વિતાવી શકે છે - કાં તો રાત્રે (નાઇટ કેર) અથવા દિવસ દરમિયાન (ડે કેર). આનો હેતુ ઘરની સંભાળને પૂરક બનાવવા અથવા મજબૂત બનાવવાનો છે.

એડ્સ અને હોમ રિમોડેલિંગ

સંભાળ વીમો આંશિક રીતે સંભાળ સહાયના ખર્ચને આવરી લે છે. ટેકનિકલ સહાય જેમ કે કેર બેડ અથવા વ્હીલચેર સામાન્ય રીતે લોન પર અથવા વધારાની ચુકવણી માટે આપવામાં આવે છે. નિકાલજોગ ગ્લોવ્સ અથવા બેડ પેડ્સ જેવા ઉપભોજ્ય ઉત્પાદનો માટે, લાંબા ગાળાની સંભાળ વીમો, કાળજીના સ્તરને ધ્યાનમાં લીધા વિના, €40 સુધીનું માસિક ભથ્થું પ્રદાન કરી શકે છે.

કેર વીમો પણ દાદર લિફ્ટની સ્થાપના જેવા ઘરના ફેરફારોના ખર્ચમાં માપ દીઠ €4,000 સુધીનું યોગદાન આપી શકે છે.