લાંબી પીડા: પરીક્ષા

વ્યાપક ક્લિનિકલ પરીક્ષા એ વધુ ડાયગ્નોસ્ટિક પગલાઓને પસંદ કરવા માટેનો આધાર છે:

 • સામાન્ય શારીરિક તપાસ - બ્લડ પ્રેશર, પલ્સ, શરીરનું વજન, heightંચાઇ સહિત; આગળ:
  • નિરીક્ષણ (જોવાનું).
   • ત્વચા અને મ્યુકોસ મેમ્બ્રેન
  • હૃદયની કલ્પના (શ્રવણ)
  • ફેફસાંનું બહિષ્કાર
  • પેટ (પેટનો) નબળાઇ (નબળાઇ)
 • સ્વાસ્થ્ય તપાસ