કોર્નેઅલ અલ્સર: ડ્રગ થેરપી

રોગનિવારક લક્ષ્ય

કારક એજન્ટ નાબૂદ

ઉપચારની ભલામણો

  • એન્ટિબાયોસિસ (સ્થાનિક / સ્થાનિક, એન્ટિબાયોટિક) ઉપચાર) જો જરૂરી હોય તો.
  • જો જરૂરી હોય તો, વાઇરોસ્ટેસિસ (એન્ટિવાયરલ્સ: પ્રસંગોચિત) હર્પીસ સિમ્પલેક્સ મૌખિક ("દ્વારા ઇન્જેશન મોં“) વેરીસેલા ઝosસ્ટર માટે: ન્યુક્લિઓસાઇડ એનાલોગ સાથેની સારવાર).
  • જો જરૂરી હોય તો, એન્ટિફંગલ્સ (પ્રસંગોચિત; દવાઓ ની સારવાર માટે ફંગલ રોગો).
  • જો જરૂરી હોય તો, મૌખિક અવેજી વિટામિન એ. અને જસત કારણે કોર્નેઅલ અલ્સર માટે વિટામિન એ ની ઉણપ.
  • "આગળ" હેઠળ પણ જુઓ ઉપચાર"