કોર્નેઅલ અલ્સર: લક્ષણો, ફરિયાદો, ચિન્હો

નીચેના લક્ષણો અને ફરિયાદો કોર્નિયલ અલ્સર (અલ્સર) સૂચવી શકે છે:

અગ્રણી લક્ષણો

  • લાલ પીડાદાયક આંખનો તીવ્ર વિકાસ.
  • વિદેશી શરીરની ઉત્તેજના
  • આંખમાં પાણી આવવું
  • વાદળછાયું કોર્નિયા
  • વિઝ્યુઅલ બગાડ
  • ફોટોફોબિયા (પ્રકાશ સંકોચ)
  • બ્લેફેરોસ્પઝમ (પોપચાંની ખેંચાણ)