સુકા મોં (ઝેરોસ્ટોમિયા): લક્ષણો, ફરિયાદો, ચિન્હો

ત્યાં અસંખ્ય લાક્ષણિક લક્ષણો છે જે ઝેરોસ્ટોમિયા (સૂકા મોં), અસરગ્રસ્ત લોકો માટે જીવનની ગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો તરફ દોરી જાય છે. નીચેના લક્ષણો અને ફરિયાદો ઝેરોસ્ટોમિયા સૂચવી શકે છે:

 • શુષ્ક મ્યુકોસ મેમ્બ્રેન - મૌખિક મ્યુકોસા એટ્રોફિક, લાલ અને સંવેદનશીલ છે પીડા.
 • જીભને મ્યુકોસ મેમ્બ્રેન પર ચોંટાડવી; જીભની સપાટી પ્રસંગોપાત ઇન્ડેન્ટેશન અને તિરાડો દર્શાવે છે
 • ચીકણું લાળ
 • સુકા, તિરાડ હોઠ
 • સ્વાદ વિકૃતિઓ (ડિસ્યુસિયા)
 • ચાવવાની મુશ્કેલીઓ - જ્યારે સૂકો ખોરાક ખાય છે.
 • ડિસફેગિયા (ડિસફેગિયા/ગળી મુશ્કેલીઓ) - જ્યારે ખાલી ગળી જાય છે.
 • ચાવવાની મુશ્કેલીઓ - જ્યારે સૂકો ખોરાક ખાય છે.
 • સળગતી જીભ (ગ્લોસોડિનિયા)
 • બર્નિંગ મોં (સ્ટોમેટોપાયરોસિસ; બોર્નિંગ-માઉથ સિન્ડ્રોમ, BMS).
 • રક્તસ્ત્રાવ પે gા અને જીભ
 • જીભ સપાટી reddened, ભારપૂર્વક ફરસ; સંભવત ind ઇન્ડેન્ટેશંસ અને ક્રેક્સ.
 • દાંત: વર્ષો સુધી મોં સુકાઈ ગયા પછી, તેઓ ક્ષીણ થઈ શકે છે અથવા ડિમિનરલાઈઝ થઈ શકે છે
 • પીડા જ્યારે બોલવું, ચાવવું અને ગળી જવું.
 • મજબૂત દુ: ખી શ્વાસ (ફીઅટોર ભૂતપૂર્વ ઓર)

ડેન્ચર પહેરનારાઓ ખરાબ ફિટિંગની ફરિયાદ કરે છે ડેન્ટર્સ અભાવ અથવા ઘટાડવાને કારણે લાળ ફિલ્મ સક્શન સંલગ્નતા.

અન્ય લક્ષણો/રોગમાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે:

સૌથી સામાન્ય અસાધારણ લક્ષણો/તારણો છે: