ઇથ્યુરોઇડિઝમ: કાર્ય, કાર્યો, ભૂમિકા અને રોગો

યુથાઇરોઇડિઝમ શબ્દ કફોત્પાદક-થાઇરોઇડ રેગ્યુલેટરી સર્કિટની સામાન્ય સ્થિતિનો સંદર્ભ આપે છે, આમ બે અવયવોના પર્યાપ્ત હોર્મોનલ કાર્યને ધારે છે. નિયમનકારી સર્કિટને થાઇરોટ્રોપિક સર્કિટ પણ કહેવામાં આવે છે. વિવિધ થાઇરોઇડ, કફોત્પાદક અને હાયપોથેલેમિક રોગોમાં, તે યુથાઇરોઇડિઝમની બહાર જાય છે.

euthyroidism શું છે?

ક્લિનિકલ શબ્દ euthyroidism તંદુરસ્ત વ્યક્તિની સામાન્ય સ્થિતિનો સંદર્ભ આપે છે થાઇરોઇડ ગ્રંથિ અને આમ સંપૂર્ણ કાર્યકારી થાઇરોઇડ ગ્રંથિ સાથે થાઇરોટ્રોપિક કંટ્રોલ લૂપનું અવિઘટિત બંધ. આ થાઇરોઇડ ગ્રંથિ હોર્મોન સ્ત્રાવ કરતું અંગ છે. તે કહેવાતા થાઇરોટ્રોપિક રેગ્યુલેટરી સર્કિટ અનુસાર કાર્ય કરે છે, જે વચ્ચે વિસ્તરેલ છે. થાઇરોઇડ ગ્રંથિ અને કફોત્પાદક ગ્રંથિ. આ નિયમનકારી મિકેનિઝમ નિયંત્રણ કરે છે એકાગ્રતા થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ પ્લાઝ્મામાં. સૌથી મહત્વપૂર્ણ થાઇરોઇડ પૈકીનું એક હોર્મોન્સ is થાઇરોક્સિન, જે મધ્યમાં રીસેપ્ટર્સ પર પ્રોહોર્મોન તરીકે કામ કરે છે નર્વસ સિસ્ટમ. ક્લિનિકલ શબ્દ euthyroidism એ તંદુરસ્ત થાઇરોઇડ ગ્રંથિની સામાન્ય સ્થિતિ અને આમ સંપૂર્ણ કાર્યકારી થાઇરોઇડ ગ્રંથિ સાથે થાઇરોટ્રોપિક કંટ્રોલ લૂપના અવ્યવસ્થિત બંધનો ઉલ્લેખ કરે છે. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, આ શબ્દ 'તંદુરસ્ત થાઇરોઇડ ગ્રંથિ' અભિવ્યક્તિને અનુરૂપ નથી, પરંતુ તેનો ઉપયોગ ગોઇટર રચના euthyroid માં ગોઇટર, થાઇરોઇડ ગ્રંથિ મોટી છે પરંતુ સામાન્ય રીતે કાર્ય કરે છે. માટે થાઇરોઇડ હોર્મોન સારવારમાં હાયપોથાઇરોડિઝમ અથવા સમાન પરિસ્થિતિઓમાં, સારવારથી સામાન્ય થાઇરોઇડ સ્તર પ્રાપ્ત થાય તેટલી જ વાર euthyroidism તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. થાઇરોઇડ ગ્રંથિની કાર્યાત્મક સ્વાયત્તતા જેવી ઘટનાને ભાગ્યે જ યુથેરિયોસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે સંકળાયેલ પ્રવૃત્તિઓ સામાન્ય રીતે હોર્મોન સ્થાપિત કરે છે. સંતુલન જરૂર મુજબ.

કાર્ય અને કાર્ય

થાઇરોઇડ ગ્રંથિ એ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ છે અને તે ઉત્પન્ન કરે છે હોર્મોન્સ ટ્રાઇઓડોથાયરોનિન, થાઇરોક્સિન, અને કેલ્સિટોનિન. વિકાસની દૃષ્ટિએ, તે બીજા ગિલ કમાનના ઉપકલા પેશીમાંથી ઉદ્દભવે છે. શરીરરચનાત્મક રીતે, તેમાં સાંકડા પુલ દ્વારા જોડાયેલા બે લોબનો સમાવેશ થાય છે. થાઇરોઇડ લોબ્સ લગભગ ઓલિવના કદના હોય છે. અંગનું કાર્ય મુખ્યત્વે ઉત્પાદન છે આયોડિન-કોન્ટેનિંગ થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ, જે શરીરના લગભગ તમામ કોષોમાં હાજર હોય છે અને ઉત્તેજિત થાય છે energyર્જા ચયાપચય. આ હોર્મોન્સનું ઉત્પાદન હાયપોથેલેમિક હોર્મોન TRH દ્વારા નિયમનને આધીન છે. આ હોર્મોન તરીકે પણ ઓળખાય છે TSH- હોર્મોન મુક્ત કરે છે અને થાઇરોઇડ પ્રવૃત્તિને એકસાથે થાઇરોઇડ-ઉત્તેજક હોર્મોન સાથે નિયંત્રિત કરે છે. કફોત્પાદક ગ્રંથિ. આ થાઇરોટ્રોપિક રેગ્યુલેટરી સર્કિટ ચોક્કસ રીતે ટ્યુન કરેલ ફિઝિયોલોજી ધરાવે છે. આ કફોત્પાદક ગ્રંથિ થાઇરોઇડ ગ્રંથિને સ્ત્રાવ કરવા માટે ઉત્તેજીત કરવા માટે કંટ્રોલ હોર્મોન થાઇરોટ્રોપિન સ્ત્રાવ કરે છે થાઇરોક્સિન અને ટ્રાઇઓડોથાયરોનિન. આ પ્રક્રિયા પ્રતિસાદ-નિયંત્રિત છે. આમ, થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ ના સ્ત્રાવ અટકાવે છે TSH પ્રતિસાદ દ્વારા સામેલ તમામ હોર્મોન્સના સ્તરને જાળવી રાખવા માટે સંતુલન. બદલામાં, ના સ્ત્રાવ TSH માંથી મુક્ત થતા હોર્મોનના સ્તર પર આધારિત છે હાયપોથાલેમસ. થી આ હોર્મોન હાયપોથાલેમસ થાઇરોટ્રોપિક કંટ્રોલ લૂપ માટે સેટ પોઇન્ટ પૂરો પાડે છે. આ નિયંત્રણ લૂપ ઉપરાંત, અન્ય પ્રતિસાદ લૂપ્સ થાઇરોઇડ-કફોત્પાદક પ્રવૃત્તિના નિયમનમાં સામેલ છે. આમાંની એક TSH ની અલ્ટ્રાશોર્ટ ફીડબેક મિકેનિઝમ છે. અહીં, TSH નું સ્ત્રાવ તેના પોતાના સ્ત્રાવ પર એક બ્રોકન-વિરસિંગા-પ્રુમેલ ફીડબેક લૂપના ભાગરૂપે ફીડ કરે છે. આ સિદ્ધાંત ઉપરાંત, લાંબા પ્રતિસાદ મિકેનિઝમ ઓફ થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ TRH સ્ત્રાવમાં પણ ભૂમિકા ભજવે છે અને આમ આખરે થાઇરોઇડ સ્ત્રાવમાં. પ્લાઝમા માટે પણ આવું જ છે પ્રોટીન બંધનકર્તા ટ્રાઇઓડોથાયરોનિન અને થાઇરોક્સિનના નિયંત્રણ સર્કિટ. થાઇરોટ્રોપિક કંટ્રોલ સર્કિટ વિવિધ રાજ્યોમાં હોઈ શકે છે. જો સામાન્ય સ્થિતિ હાજર હોય અને કાર્યકારી થાઇરોઇડ ગ્રંથિ સાથે નિયંત્રણ લૂપ બંધ હોય, તો ચિકિત્સક યુથાઇરોઇડિઝમ વિશે બોલે છે. નિયમનકારી સર્કિટની યુથાઇરોઇડ સામાન્ય સ્થિતિમાંથી વિચલનો થાય છે, ઉદાહરણ તરીકે, થાઇરોટોક્સિક કટોકટીના સંદર્ભમાં, હાયપોથાઇરોડિઝમ, અને થાઇરોઇડ હોર્મોન પ્રતિકાર.

રોગો અને વિકારો

euthyroidism શબ્દ થાઇરોઇડ ડિસફંક્શનને બાકાત રાખે છે. જો કે, થાઇરોઇડ ગ્રંથિના રોગો આવશ્યકપણે શબ્દ દ્વારા બાકાત નથી. આ શબ્દ માત્ર થાઇરોટ્રોપિક કંટ્રોલ સર્કિટમાં દેખાતા લક્ષણોના બાકાતને સૂચવે છે. વિવિધ રોગોને કારણે થાઇરોટ્રોપિક કંટ્રોલ સર્કિટ પોતે જ અસંતુલિત બની શકે છે. હાયપોથાઇરોડિસમ આ એક સંભવિત કારણ છે. આ ઘટનાના સંદર્ભમાં, થાઇરોઇડ ગ્રંથિ થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ માત્ર થોડી માત્રામાં જ સ્ત્રાવ કરે છે. આ ઘટનાનું કારણ થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાં અથવા તેના પર કાર્ય કરતા અવયવોમાં સમાનરૂપે હોઈ શકે છે, જેમ કે હાયપોથાલેમસ. પ્રાથમિક હાઇપોથાઇરોડિઝમ થાઇરોટ્રોપિક કંટ્રોલ સર્કિટના યુથાઇરોઇડિઝમનો પણ નાશ કરે છે. પ્રાથમિક હાઇપોથાઇરોડિઝમ ત્યારે થાય છે જ્યારે થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાં કંટ્રોલ સર્કિટમાં વિક્ષેપ આવે છે. આ કેસ હોઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, ખામીયુક્ત વૃદ્ધિના સંદર્ભમાં, જેમ કે શસ્ત્રક્રિયા પછી થઈ શકે છે. વર્ણવેલ ઘટનાનું બીજું કારણ ઓટોઇમ્યુન થાઇરોપેથી છે, જેમાં રોગપ્રતિકારક તંત્ર સામેલ માળખાં સામે નિર્દેશિત છે. ગૌણ હાઇપોથાઇરોડિઝમ પણ જો જરૂરી હોય તો થાઇરોટ્રોપિક કંટ્રોલ સર્કિટને તેની સામાન્ય સ્થિતિમાંથી બહાર ખસેડે છે. આ ઘટનામાં, કંટ્રોલ લૂપ થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાં નહીં પરંતુ કફોત્પાદક ગ્રંથિમાં વિક્ષેપિત થાય છે, જેમ કે HVL અપૂર્ણતાના કિસ્સામાં હોઈ શકે છે. તૃતીય હાઈપોથાઈરોડિઝમમાં, બીજી તરફ, યુથાઈરોઈડિઝમ TSH ની ઉણપને કારણે સેટ પોઈન્ટના અભાવને કારણે વ્યગ્ર છે. આ સ્થિતિ હાયપોથાલેમસના જખમ સાથે મુખ્યત્વે રજૂ થાય છે. બધા હાઇપોથાઇરોડિઝમ ચોક્કસ ઉણપ પર આધારિત છે. આની પેથોલોજીકલ સ્થિતિને અલગ પાડવાનું છે હાઈપરથાઇરોઇડિઝમ, જે હાઈપરથાઈરોઈડિઝમની સમકક્ષ છે અને યુથાઈરોઈડિઝમમાં પણ દખલ કરે છે. પ્રાથમિક હાઈપરથાઇરોઇડિઝમ થાઇરોઇડ રોગના પરિણામે થાઇરોઇડ હોર્મોન્સના પેથોલોજીકલ હાઇપરસેક્રેશનના પરિણામો. કારણભૂત રોગ સ્વાયત્તતાને અનુરૂપ હોઈ શકે છે અથવા ગ્રેવ્સનો રોગ, દાખ્લા તરીકે. તેનાથી વિપરીત, ગૌણ હાઈપરથાઇરોઇડિઝમ ના પરિણામે રજૂ કરે છે ગાંઠના રોગો TSH-ઉત્પાદક કફોત્પાદક ગાંઠો સાથે સંકળાયેલ. થાઇરોટ્રોપિક કંટ્રોલ લૂપ થાઇરોટોક્સિકોસિસને પણ માર્ગ આપી શકે છે. આવા કિસ્સામાં, થાઇરોઇડ હોર્મોન્સનો વધુ પડતો પુરવઠો છે, જે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ અથવા વિવિધ દવાઓના સંદર્ભમાં થઈ શકે છે. વહીવટ. થાઇરોટ્રોપિક અસંતુલનનો એક વિશેષ કેસ થાઇરોઇડ હોર્મોન પ્રતિકાર છે, જેમાં કફોત્પાદક અને થાઇરોઇડ ગ્રંથીઓ વચ્ચેનું નિયમનકારી સર્કિટ કફોત્પાદક રીસેપ્ટર્સ પર તૂટી જાય છે.