ઇન્હેલેશન પીડા સામે કસરતો

પીડા જ્યારે શ્વાસમાં લેવાના વિવિધ કારણો હોઈ શકે છે, હંમેશા શ્વાસનળીની નળીઓનો રોગ અથવા ફેફસાં તેની સાથે જોડાયેલા હોવા જોઈએ નહીં. સારવારના ભાગરૂપે, ચોક્કસ સુધી અને મજબૂત કસરત તેમજ ચોક્કસ શ્વાસ વ્યાયામ અસરગ્રસ્ત લોકો માટે લક્ષણોમાં નોંધપાત્ર સુધારો લાવી શકે છે. ની ધમકીના કારણે પીડા સાથે સંકળાયેલ શ્વાસ, ઘણા અસરગ્રસ્ત લોકો ઘણીવાર ગંભીર બીમારીઓ વિશે વિચારે છે અને એટલા ગભરાઈ જાય છે કે લક્ષણો વધુ ખરાબ થઈ જાય છે.

 • ફ્લુ-જેવા ચેપ, જે મુખ્યત્વે અસર કરે છે શ્વસન માર્ગ, સૌથી સામાન્ય કારણો પૈકી એક છે શ્વાસ પીડા.
 • ખરાબ કિસ્સાઓમાં, ન્યૂમોનિયા અથવા પલ્મોનરી એમબોલિઝમ જ્યારે પીડા માટે ટ્રિગર પણ હોઈ શકે છે શ્વાસ.
 • ક્રોનિક રોગો જેમ કે અસ્થમા અને સીઓપીડી જ્યારે શ્વાસ લેવામાં આવે ત્યારે પણ પીડા થઈ શકે છે.
 • જો કે, ફેફસા જ્યારે શ્વાસ લેવામાં આવે ત્યારે સ્વતંત્ર સમસ્યાઓ પણ પીડા પેદા કરી શકે છે. આમાં સમાવેશ થાય છે, ઉદાહરણ તરીકે, ના વિસ્તારમાં contusions છાતી, તંગ સ્નાયુઓ, પીંચેલી પાંસળી ચેતા અથવા અવરોધિત કરોડરજ્જુ. ખાસ કરીને બાદમાં ઘણીવાર ચોક્કસ કસરતો કરીને રૂઢિચુસ્ત રીતે સારવાર કરી શકાય છે.

ઘરે કસરતો

સંપૂર્ણપણે શ્વાસ લો અને પછી રાખો મોં અને નાક બંધ હવે ડોળ કરો કે તમે શ્વાસ લઈ રહ્યા છો. આ ફેફસાંમાં વેક્યૂમ બનાવે છે, જેના કારણે ડાયફ્રૅમ તણાવ અને આમ આસપાસના તણાવને દૂર કરવા માટે.

શક્ય તેટલો ઊંડો શ્વાસ લો અને પછી શક્ય તેટલી ઝડપથી બધી હવા શ્વાસમાં લો. આ કસરત લંબાય છે ડાયફ્રૅમ જેથી શ્વાસ લેવા માટે વધુ જગ્યા હોય. તમારી પીઠ પર સૂઈ જાઓ અને તમારા હાથને બાજુ તરફ લંબાવો.

હવે તમારા હાથ અને ખભાને ફ્લોર તરફ વળો જેથી કરીને ખભાના બ્લેડ ફ્લોર પરથી ઉપડી જાય. આમ કરતી વખતે શ્વાસ બહાર કાઢો. પછી તમારા હાથ અને ખભા ઉપર ફેરવો અને શ્વાસ લો.

ખભાના બ્લેડને ફ્લોરમાં દબાવવામાં આવે છે. તમારી પીઠ પર સૂઈ જાઓ અને તમારા હાથ એકબીજાની ટોચ પર રાખો, પહેલા ડાબી પાંસળી પર, જેથી નીચે આંગળી ના તળિયે છે પાંસળી. હવે સભાનપણે શ્વાસ લો અને દબાવો પાંસળી જ્યારે તમે શ્વાસ બહાર કાઢો ત્યારે તમારા હાથ વડે.

શ્વાસના 10 રાઉન્ડ પછી બાજુઓ બદલો. શ્વાસ લેતી વખતે દુઃખાવો થાય છે તે બિંદુ શોધવા માટે તમારી આંગળીઓનો ઉપયોગ કરો. પછી તેના પર દબાવો અને પીડા સુધરે ત્યાં સુધી થોડી વાર શ્વાસ લો અને બહાર કાઢો.

અન્ય પીડા બિંદુઓ સાથે તે જ રીતે આગળ વધો. શ્વાસ લો અને તમારા ફુલાવો પેટ શક્ય તેટલી. જ્યારે તમે શ્વાસ બહાર કાઢો ત્યારે તેને ફરીથી ચપટી થવા દો.

10 પુનરાવર્તનો. તમારા હાથને પહેલા આગળ અને પછી ઉપરની તરફ ખેંચો અને ઊંડો શ્વાસ લો. થોડી સેકન્ડો માટે તણાવને પકડી રાખો અને પછી તમારા હાથને ફ્લોર તરફ પડવા દો અને અવાજથી શ્વાસ લો.

વધુ કસરતો અહીં મળી શકે છે:

 • શ્વાસ લેવાની કસરત
 • અસ્થમા માટે કસરતો
 • સીઓપીડી - ફિઝીયોથેરાપીથી કસરતો
 1. સંપૂર્ણપણે શ્વાસ લો અને પછી રાખો મોં અને નાક બંધ હવે ડોળ કરો કે તમે શ્વાસ લઈ રહ્યા છો. આ ફેફસાંમાં વેક્યૂમ બનાવે છે, જેના કારણે ડાયફ્રૅમ તણાવ અને આમ આસપાસના તણાવને દૂર કરવા માટે.
 2. શક્ય તેટલો ઊંડો શ્વાસ લો અને પછી શક્ય તેટલી ઝડપથી બધી હવા બહાર કાઢો.

  આ કસરત ડાયાફ્રેમને ખેંચે છે જેથી શ્વાસ લેવા માટે વધુ જગ્યા હોય.

 3. તમારી પીઠ પર સૂઈ જાઓ અને તમારા હાથને બાજુ તરફ લંબાવો. હવે તમારા હાથ અને ખભાને ફ્લોર તરફ વળો જેથી કરીને ખભાના બ્લેડ ફ્લોર પરથી ઉપડી જાય. શ્વાસ બહાર કાઢો.

  પછી તમારા હાથ અને ખભા ઉપર ફેરવો અને શ્વાસ લો. ખભાના બ્લેડને ફ્લોરમાં દબાવવામાં આવે છે.

 4. તમારી પીઠ પર સૂઈ જાઓ અને તમારા હાથને એકબીજાની ટોચ પર મૂકો, પ્રથમ ડાબી કોસ્ટલ કમાન પર જેથી નીચે આંગળી ના તળિયે છે પાંસળી. હવે સભાનપણે શ્વાસ લો અને શ્વાસ બહાર કાઢતા તમારા હાથ વડે પાંસળી પર દબાવો.

  શ્વાસના 10 રાઉન્ડ પછી બાજુઓ બદલો.

 5. જ્યારે તમે શ્વાસ લો ત્યારે દુઃખાવો થાય છે તે બિંદુ શોધવા માટે તમારી આંગળીઓનો ઉપયોગ કરો. પછી તેને દબાવો અને પીડા સુધરે ત્યાં સુધી થોડી વાર શ્વાસ લો અને બહાર કાઢો. અન્ય પીડા બિંદુઓ સાથે તે જ રીતે આગળ વધો.
 6. શ્વાસ લો અને તમારા ફુલાવો પેટ શક્ય હોય ત્યાં સુધી.

  જ્યારે તમે શ્વાસ બહાર કાઢો ત્યારે તેને ફરીથી સપાટ થવા દો. 10 વખત પુનરાવર્તન કરો.

 7. તમારા હાથને પહેલા આગળ અને પછી ઉપરની તરફ ખેંચો અને ઊંડો શ્વાસ લો. થોડી સેકન્ડો માટે તણાવને પકડી રાખો અને પછી તમારા હાથને ફ્લોર તરફ પડવા દો અને અવાજથી શ્વાસ લો.