કોણી આર્થ્રોસિસ માટે કસરતો

કોણી માટે રૂઢિચુસ્ત ઉપચારના અવકાશમાં આર્થ્રોસિસ, વ્યાયામ ઉપરાંત મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે પીડા ઉપચાર સાંધાની ગતિશીલતા મજબૂત રીતે મર્યાદિત અને કોણીને કારણે પીડાદાયક હોવાથી આર્થ્રોસિસ અને કોણી સામાન્ય રીતે ઓવરલોડ ન હોવી જોઈએ, સ્નાયુબદ્ધતા વધુ ને વધુ ઘટતી જાય છે અને કોણી સ્થિરતા ગુમાવે છે. આનો પ્રતિકાર કરી શકાય છે.

વ્યાયામ

વ્યાયામ: તમારા હાથમાં થોડું વજન લો. સીધી અને સીધી સ્થિતિ ધારો. ઉપલા હાથ શરીરની નજીક છે, નીચેનો હાથ 90°ના ખૂણા પર આગળ નિર્દેશ કરે છે.

હવે વજનને શરીર તરફ ખસેડો. ચળવળ કોણીમાંથી કરવામાં આવે છે. 3 વખત 10 પુનરાવર્તનો.

વ્યાયામ: હાથને સીધો આગળ ખેંચો. હાથની હથેળી ઉપર તરફ નિર્દેશ કરે છે. હવે દબાણ કરવા માટે બીજા હાથનો ઉપયોગ કરો કાંડા નીચે

15 સેકન્ડ માટે સ્ટ્રેચ પકડી રાખો. વ્યાયામ: સીધા અને સીધા ઊભા રહો. ઉપલા હાથ શરીરની નજીક છે આગળ 90°ના ખૂણા પર આગળ ખેંચાય છે.

તમારા હાથમાં ફ્લોરની સમાંતર હથોડી અથવા સમાન વસ્તુ પકડો. હવે તમારા વળો આગળ જેથી વડા હથોડી બીજી બાજુ તરફ નિર્દેશ કરે છે. ઉપલા હાથ કસરત દરમિયાન હલનચલન કરતું નથી.

10 પુનરાવર્તનો. વ્યાયામ: સીધા અને સીધા ઊભા રહો. તમારા હાથમાં એક બોલ લો અને પછી હાથને એક્સ્ટેંશનથી ખભા સુધી લઈ જાઓ.

પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા ફરો અને કસરતને 15 વખત પુનરાવર્તિત કરો. 3 પુનરાવર્તનો. વ્યાયામ: તમારા હાથને 90°નો ખૂણો કરો જેથી કરીને આગળ આગળ પોઇન્ટ.

હવે બીજા હાથના હાથ વડે નીચે તરફ દબાણ કરો, પરંતુ કોણીય હાથની સ્થિતિ બદલશો નહીં. 15 સેકન્ડ માટે તણાવ પકડી રાખો. 3 પાસ.

પછી પોઝિશનને ફરીથી હોલ્ડિંગ કરતી વખતે ફ્રી હેન્ડ વડે નીચેથી દબાણ લગાવીને બીજી રીતે કસરત કરો. વ્યાયામ: લપેટી એ થેરાબandન્ડ તમારા કાંડાની આસપાસ. હવે બંને હાથ એક ખૂણામાં ઉંચા કરો જેથી કોણી શરીરની સામે ખભાના સ્તરે હોય.

હવે ધીમે ધીમે તમારા હાથને આ સ્થિતિમાં ખેંચો સામે ફેલાવો થેરાબandન્ડ. 10 સેકન્ડ માટે મહત્તમ તાણ પકડી રાખો અને પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા ફરો. 3 પુનરાવર્તનો.

 1. વ્યાયામ: તમારા હાથમાં થોડું વજન લો. સીધી અને સીધી સ્થિતિ ધારો. ઉપલા હાથ શરીરની નજીક છે, નીચેનો હાથ 90°ના ખૂણા પર આગળ નિર્દેશ કરે છે.

  હવે વજનને શરીર તરફ ખસેડો. ચળવળ કોણીમાંથી કરવામાં આવે છે. 3 વખત 10 પુનરાવર્તનો.

 2. વ્યાયામ: તમારા હાથને સીધો આગળ ખેંચો.

  તમારા હાથની હથેળી ઉપર તરફ નિર્દેશ કરે છે. હવે દબાણ કરવા માટે બીજા હાથનો ઉપયોગ કરો કાંડા નીચે 15 સેકન્ડ માટે સ્ટ્રેચ પકડી રાખો.

 3. વ્યાયામ: સીધા અને સીધા ઊભા રહો.

  ઉપલા હાથ શરીરની નજીક છે, આગળનો હાથ 90°ના ખૂણા પર આગળ લંબાયેલો છે. તમારા હાથમાં ફ્લોરની સમાંતર હથોડી અથવા સમાન વસ્તુ પકડો. હવે તમારા હાથને ફેરવો જેથી કરીને વડા હથોડી બીજી બાજુ તરફ નિર્દેશ કરે છે.

  કસરત દરમિયાન ઉપરનો હાથ હલતો નથી. 10 પુનરાવર્તનો.

 4. વ્યાયામ: સીધા અને સીધા ઊભા રહો. તમારા હાથમાં એક બોલ લો અને પછી તમારા હાથને એક્સ્ટેંશનથી ખભા સુધી લઈ જાઓ.

  પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા ફરો અને કસરતને 15 વખત પુનરાવર્તિત કરો. 3 પાસ.

 5. વ્યાયામ: તમારા હાથને 90°નો ખૂણો કરો જેથી આગળનો હાથ આગળ નિર્દેશ કરે. હવે બીજા હાથના હાથ વડે નીચે તરફ દબાણ કરો, પરંતુ કોણીય હાથની સ્થિતિ બદલશો નહીં.

  15 સેકન્ડ માટે તણાવ પકડી રાખો. 3 પાસ. પછી પોઝિશનને ફરીથી હોલ્ડિંગ કરતી વખતે ફ્રી હેન્ડ વડે નીચેથી દબાણ લગાવીને બીજી રીતે કસરત કરો.

 6. વ્યાયામ: લપેટી એ પ્રતિબંધિત તમારા કાંડાની આસપાસ.

  હવે બંને હાથ એક ખૂણા પર ઉભા કરો જેથી કોણી શરીરની સામે ખભાના સ્તરે હોય. હવે થેરા બેન્ડના ખેંચાણ સામે આ સ્થિતિમાં ધીમે ધીમે તમારા હાથ ફેલાવો. 10 સેકન્ડ માટે મહત્તમ તાણ પકડી રાખો અને પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા ફરો. 3 પુનરાવર્તનો.