પેટ માટે કસરતો | કાર્યસ્થળ પર કસરતો કરો

પેટ માટે કસરતો

પગ પર મૂકો દિવાલને દૂર કરો આગળની કસરતો લેખમાં મળી શકે છે કસરતો: પેટ/પગ/નીચે/પીઠ

 • પ્રારંભિક સ્થિતિ: ઓફિસની ખુરશી પર સીધા બેસો, જો જરૂરી હોય તો તમારા હાથ વડે ખુરશીની પાછળના ભાગને પકડી રાખો
 • એક્ઝેક્યુશન: બંને પગને એકસાથે ખેંચો જેથી જાંઘ સપોર્ટમાંથી છૂટી જાય, લગભગ 30 સેકન્ડ સુધી ઉપર અને નીચે નાની હલનચલન કરો, પછી થોડો વિરામ લો અને કસરતને 3 વખત પુનરાવર્તિત કરો.
 • ભિન્નતા: ત્રાંસી પેટના સ્નાયુઓને તાલીમ આપવા માટે, પગને ત્રાંસા ઉપરની તરફ ખેંચો
 • પ્રારંભિક સ્થિતિ: દિવાલ પર ઊભા રહો, બંને હાથ ખભાની ઊંચાઈ પર દિવાલ સામે ટેકો આપે છે, કોણી સહેજ વળેલી છે
 • એક્ઝેક્યુશન: દિવાલ પર બંને હાથ વડે દબાવો જાણે કે તમે તેને તમારાથી દૂર ધકેલવા માંગતા હોવ, તમારા પેટને તાણ કરો અને તમારા ખભાના બ્લેડને તમારી કરોડરજ્જુ તરફ ખેંચો, લગભગ 30 સેકન્ડ સુધી સ્થિતિને પકડી રાખો અને તેને 3 વખત પુનરાવર્તિત કરો.

થેરપી કસરતો

1. ખભાના સ્નાયુઓને મજબૂત બનાવવું 2. ખભાના સ્નાયુઓને મજબૂત બનાવવું 3. નિતંબને મજબૂત બનાવવું અને જાંઘ સ્નાયુઓ આ લેખ સાથે કસરતો થેરાબandન્ડ આ સંદર્ભમાં તમારા માટે રસ હોઈ શકે છે.

 • શરુઆતની સ્થિતિ: ઓફિસની ખુરશી પર સીધું બેસવું, ઉપરના હાથ શરીરના ઉપરના ભાગની સામે આરામ કરે છે, કોણી 90° વળેલી હોય છે અને થેરાબૅન્ડ બંને હાથની આસપાસ વીંટળાય છે જેથી હાથ સીધા આગળ તરફ નિર્દેશ કરે
 • એક્ઝેક્યુશન: તમારા આગળના હાથને એક ચાપમાં બહારની તરફ ખસેડો, ઉપલા હાથ શરીરના ઉપરના ભાગમાં રહે છે, ખભાના સાંધાને બહારની તરફ ફેરવવામાં આવે છે, પછી પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા ફરો, કસરતને 15 વખત પુનરાવર્તિત કરો, 3 સેટ
 • શરુઆતની સ્થિતિ: ઓફિસની ખુરશી પર બેઠેલા, થેરબૅન્ડને બંને હાથે હિપ-વાઇડ સાથે પકડવામાં આવે છે, બંને હાથ જમણા હિપ પર છે
 • એક્ઝેક્યુશન: ડાબા હાથને ઉપરની ડાબી/બાહ્ય બાજુએ ખસેડો, થેરાબેન્ડ કડક થઈ જશે, હાથની પાછળ જુઓ, દરેક બાજુએ 15 વખત, 3 સેટ સાથે કસરતનું પુનરાવર્તન કરો
 • શરૂઆતની સ્થિતિ: ઓફિસની ખુરશી પર બેસો/સીટ પર ખૂબ આગળ, થેરબૅન્ડને બંને જાંઘની આસપાસ લૂપ તરીકે બાંધો જેથી કરીને ઘૂંટણ હિપની પહોળાઈ સિવાયના તણાવમાં હોય.
 • એક્ઝિક્યુશન: તમારા પગને ફ્લોર પરથી સહેજ ઉંચા કરો અને તમારા ઘૂંટણને બહારની તરફ ખસેડો, તમારા પગને તમારી જાંઘ અને નીચલા પગ સાથે એકરૂપ રાખીને, 15 સેટ સાથે 3 વખત કસરતનું પુનરાવર્તન કરો.