વજન ઓછું કરવા માટે પેટની કસરતો | પેટ, પગ, નીચે, પીઠનો વ્યાયામ કરો

પેટમાં વજન ઓછું કરવા માટે કસરતો કરો

1 વ્યાયામ તમારી પાછળ તમારા હાથ સાથે ફ્લોર પર બેસો વડા. પગ નીચેની તરફ ખેંચાયેલા છે. પછી તમારા શરીરના ઉપલા ભાગને સહેજ પાછળ નમાવો.

પગને એક પછી એક ખેંચો અને ફરીથી ખેંચો. પગ નીચે મૂકાતા નથી અને શરીરનો ઉપરનો ભાગ ઉપર રહે છે. 2 વ્યાયામ ફ્લોર પર બેસો અને તમારા પગને આગળ લંબાવો.

હથિયારો પાછળની બાજુ કોણીય છે વડા. પછી તમારા શરીરના ઉપલા ભાગને સહેજ પાછળ નમાવો અને ખેંચાયેલા પગને ઉપાડો. પછી તમારા પગને પાર કરો અને તેમને ફરીથી અલગ કરો. પગને જોડવા અને ફેલાવવાનું પુનરાવર્તન કરો 3 વ્યાયામ તમે તમારી પીઠ પર આડો છો અને હાથ પાછળ કોણ છે વડા.

પછી એક ખેંચો પગ શરીરના ઉપલા ભાગ તરફ. એક પર ખેંચતી વખતે પગ, તમારા માથા, હાથ અને ખભા ઉભા કરો અને ઘૂંટણ અને વિરુદ્ધ કોણીને એકસાથે લાવો. આ કરવા માટે, તમારા શરીરના ઉપલા ભાગને કડક તરફ વળો પગ.

તમે આ કરી લો તે પછી, તમારા પગ અને તમારા શરીરના ઉપલા ભાગને ધીમે ધીમે નીચે ડૂબવા દો અને બીજા પગ સાથે કસરતનું પુનરાવર્તન કરો. 4 વ્યાયામ તમે તમારા હાથ બાજુ તરફ લંબાવીને ફ્લોર પર આડા પડ્યા છો. પગ કોઈ પણ સંજોગોમાં બહાર ખેંચાય છે.

પછી જ્યાં સુધી તે શક્ય ન બને ત્યાં સુધી બંને પગને ખેંચીને ઉપાડો. તેમને નીચે મૂક્યા વિના ફ્લોર તરફ એક બાજુ ખસેડો. પછી પગને બીજી બાજુ લઈ જાઓ. ફરીથી ધીમે ધીમે આગળ વધો અને ખૂબ ઝડપથી ન જાઓ. પેટની ચરબી સામેની કસરતો લેખમાં તમે વધુ કસરતો શોધી શકો છો

જન્મ પછી પેટને કડક કરવા માટેની કસરતો

1 વ્યાયામ તમે ખુરશી પર બેઠા છો અને તમારા પગ હિપ-પહોળાઈથી અલગ છે. કસરત દરમિયાન ખાતરી કરો કે તમારી પીઠ સીધી રહે છે. આ કરવા માટે, તમારા ખભા પાછા ખેંચો અને તમારા બહાર ખેંચો છાતી.

પછી તમારા પેલ્વિસને પાછળ નમાવીને તેને તે સ્થિતિમાં છોડી દો. ફરીથી, ખાતરી કરો કે તમારા ખભા પાછળ રહે છે અને તમારા છાતી આગળ વધે છે. પછી તાણ તમારા પેટ.

આ તેના પેટના બટનને કરોડરજ્જુ તરફ ખેંચશે. પેલ્વિસ પાછળની તરફ નમેલું રહે છે. પછી તેણીની નીચે તેના કોસ્ટલ કમાનો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો છાતી અને તેમને સાથે લાવવાનો પ્રયાસ કરો.

મદદ કરવા માટે, તમે તમારી હથેળીઓને કોસ્ટલ કમાનો સામે મૂકી શકો છો અને અનુભવી શકો છો કે તેઓ એક સાથે આવે છે કે નહીં. છેલ્લે, લગભગ 15 સેકન્ડ માટે ખભા, કોસ્ટલ કમાનો, પેટ અને પેલ્વિસ પર સ્થિતિ પકડી રાખો. 2 વ્યાયામ તમે તમારા હાથ લંબાવીને અથવા તમારા મંદિરો પર તમારા હાથ સાથે તમારી પીઠ પર સૂઈ જાઓ.

પગ કોણીય છે. તમારા માથા અને ખભાને ઉભા કરો અને તમારા શરીરના ઉપરના ભાગને તમારી જાંઘો તરફ ખસેડો. તમારે તમારા શરીરના ઉપલા ભાગને સંપૂર્ણપણે વધારવાની જરૂર નથી.

તેને તમારા ખભાના બ્લેડના અંત સુધી ઉપાડવા માટે પણ પૂરતું છે. તમારા પેલ્વિસને પાછળ નમાવો જેથી તમારી પીઠ જમીનના સંપર્કમાં રહે. પછી તાણ તમારા પેટ.

પછી સ્થિતિ પકડી રાખો. 3 વ્યાયામ તમે તમારી બાજુ પર સૂઈ જાઓ છો અને તમારી જાતને ટેકો આપો છો આગળ. પગ એકબીજાની ટોચ પર વિસ્તરેલા છે.

હવે તમારા પેલ્વિસને ઉપરની તરફ ઉઠાવો જેથી માત્ર તમારું આગળ અને નીચેનો પગ ફ્લોરને સ્પર્શે છે. આ સ્થિતિને પકડી રાખો અને ખાતરી કરો કે શરીર એક રેખા બનાવે છે. તળિયે નીચે સરકવું જોઈએ નહીં.

તાણ આ પેટ વધુમાં પછી લગભગ 10 સેકન્ડ પછી બાજુઓ બદલો. જો કસરત તમારા માટે ખૂબ મુશ્કેલ હોય, તો શરૂઆતની સ્થિતિમાં તમારા ઘૂંટણને સજ્જડ કરો. જ્યારે તમે સાઇડ સપોર્ટ પર આવો છો, ત્યારે લોડ પર છે ઘૂંટણની સંયુક્ત અને પગ પર નહીં (ટૂંકી લીવર).