કસરતો/ઉપચાર સપાટ પગ | પગની ખોટી સ્થિતિ માટે કસરતો

કસરતો / ઉપચાર સપાટ પગ

સપાટ પગની સમસ્યા એ છે કે અંદરની કુદરતી રેખાંશ કમાન ભાર હેઠળ મજબૂત રીતે ઓછી થાય છે. આ નીચલા ભાગની બહારના સ્નાયુઓના કાયમી સંકોચનથી પરિણમે છે પગ. સપાટ પગ એ સામાન્ય રીતે સપાટ પગનું ઓછું ઉચ્ચારણ પ્રકાર છે.

ઉપચાર દરમિયાન, પગના સ્નાયુઓને મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે અને તે જ સમયે નીચલા ભાગથી દબાણને દૂર કરવા માટે. પગ સ્નાયુઓ સીડીના એક પગથિયાં પર ઊભા રહો જેથી હીલ્સ હવામાં હોય. હવે ટીપટો પર ઊભા રહો અને પછી પગની નીચે એડીને થોડી નીચે કરો.

20 પુનરાવર્તનો કરો. એક પર ઊભા રહો પગ. હવે જે પગ હવામાં છે તે પગ સાથે હવામાં ફરતી હલનચલનનું વર્ણન કરે છે.

ચળવળ માંથી આવે છે પગની ઘૂંટી. દરેક નીચેની હિલચાલ સાથે, તમારા અંગૂઠાને સભાનપણે ફ્લોર તરફ ખેંચો. 20 સેકન્ડ માટે કરો.

બંને પગ ખભાની પહોળાઈને અલગ રાખીને ઊભા રહો જેથી પગ સંપૂર્ણપણે જમીન પર રહે. હવે તમારા અંગૂઠાને છત તરફ ખેંચો, 2 સેકન્ડ માટે તાણ પકડી રાખો અને પગના અંગૂઠાને ફરીથી નીચે કરો. 20 પુનરાવર્તનો.

વધુ કસરતો લેખોમાં મળી શકે છે:

 • પગની ખોટી સ્થિતિ માટે ફિઝીયોથેરાપી
 • પગની ઘૂંટી સંયુક્ત ખાતે smearing
 1. સીડીના એક પગથિયાં પર ઊભા રહો જેથી કરીને તમારી રાહ હવામાં હોય. હવે તમારા પગ પર ઊભા રહો અને પછી તમારી એડીને પગથિયાં કરતાં થોડી વધુ નીચે કરો. 20 પુનરાવર્તનો કરો.
 2. એક પગ પર ઊભા રહો. જે પગ હવામાં છે તે હવે હવામાં ફરતા પગની હલનચલન સાથે વર્ણવે છે.

  ચળવળ માંથી આવે છે પગની ઘૂંટી. દરેક નીચેની હિલચાલ સાથે, તમારા અંગૂઠાને સભાનપણે જમીન તરફ ખેંચો. 20 સેકન્ડ માટે કરો.

 3. બંને પગ ખભાની પહોળાઈને અલગ રાખીને ઊભા રહો જેથી પગ સંપૂર્ણપણે જમીન પર રહે.

  હવે તમારા અંગૂઠાને છત તરફ ખેંચો, 2 સેકન્ડ માટે તાણ પકડી રાખો અને તમારા અંગૂઠાને ફરીથી નીચે કરો. 20 પુનરાવર્તનો.

> સ્પ્લેફૂટના લક્ષણો એ પગની નીચેની ટ્રાંસવર્સલ કમાન છે જે પહોળી કરે છે પગના પગ. પીડા તે પછી એ હકીકતને કારણે થાય છે કે ખરાબ સ્થિતિ પગના બિનઅનુભવી ભાગોને તણાવમાં મૂકે છે.

ઉપચારમાં ઇન્સોલ્સ અને અસંખ્ય કસરતોનો સમાવેશ થાય છે. આ કરવા માટે, તમારા હાથથી તમારા અંગૂઠાને પકડો અને તેમને તમારા પગના બોલ તરફ ખેંચો. હવે તમારા હાથના દબાણની સામે તમારા અંગૂઠા વડે દબાવો જાણે તમે ફરીથી પગ ખોલવા માંગતા હોવ.

10-15 પુનરાવર્તનો કરો. અસરગ્રસ્ત પગને બંને હાથમાં લો, એક હાથ પકડીને મેટાટ્રોસોલ્જેંજલ સંયુક્ત મોટા અંગૂઠાનો અને બીજો હાથ નાના અંગૂઠાના સાંધાને પકડી રાખે છે. હવે તમારા હાથ વડે બંને અંગૂઠાને એકસાથે ફેરવો.

આ કમાનવાળા ચળવળને 10-15 વખત પુનરાવર્તિત કરો. પગ મસાજ સાથે ટેનિસ બોલ અથવા નાના મસાજ બોલ પણ સ્પ્લેફૂટ માટે સારી કસરત છે. અસરગ્રસ્ત પગને પગના બોલ પર મૂકો અને પગના તમામ ક્ષેત્રોને અનરોલ કરવાનો પ્રયાસ કરો.

વધુ કસરતો લેખોમાં મળી શકે છે:

 • પગની ખોટી સ્થિતિ માટે ફિઝીયોથેરાપી
 • પગના દુખાવા સામે કસરતો
 1. આ કરવા માટે, તમારા હાથથી તમારા અંગૂઠાને પકડો અને તેમને તમારા પગના બોલ તરફ ખેંચો. હવે તમારા હાથના દબાણ સામે તમારા અંગૂઠા વડે દબાવો, જાણે તમે ફરીથી પગ ખોલવા માંગતા હોવ. 10-15 પુનરાવર્તનો કરો.
 2. અસરગ્રસ્ત પગને બંને હાથમાં લો, એક હાથે પકડીને મેટાટ્રોસોલ્જેંજલ સંયુક્ત મોટા અંગૂઠાનો અને બીજો હાથ નાના અંગૂઠાના સંયુક્તને પકડે છે.

  હવે તમારા હાથ વડે બંને અંગૂઠાને એકસાથે ફેરવો. આ કમાનવાળા ચળવળને 10-15 વખત પુનરાવર્તિત કરો.

 3. ફુટ મસાજ સાથે ટેનિસ બોલ અથવા નાના મસાજ બોલ પણ સ્પ્લેફૂટ માટે સારી કસરત છે. અસરગ્રસ્ત પગને પગના બોલ પર મૂકો અને પગના તમામ ક્ષેત્રોને અનરોલ કરવાનો પ્રયાસ કરો.