ખભામાં અસ્થિબંધન ઇજા માટે કસરતો / ઉપચાર | અસ્થિબંધન ભંગાણ / વિસ્તરણના કિસ્સામાં કસરતો

ખભામાં અસ્થિબંધન ઇજા માટે કસરતો / ઉપચાર

ખભામાં અસ્થિબંધનની ઇજાઓ માટે ઉપચારની સફળતા માટે ગતિશીલતા અને શક્તિ વધારવા માટેની કસરતો પણ અનિવાર્ય છે. 1. સુધી: દિવાલની બાજુમાં બાજુમાં ઉભા રહો અને ઇજાગ્રસ્ત હાથને દિવાલની સામે ખભાના સ્તરે દિવાલની નજીક રાખો જેથી તે શરીરની પાછળ નિર્દેશ કરે. તમારે હવે એ અનુભવવું જોઈએ સુધી ખભા માં અને છાતી વિસ્તાર.

આને 20 સેકન્ડ સુધી રાખો. 2જી સ્ટ્રેચ: ​​સ્વસ્થ હાથના હાથ વડે, બીજા હાથની કોણીને પકડો અને તેને સ્વસ્થ ખભા પર ખસેડો જેથી તમને ક્ષતિગ્રસ્ત ખભામાં ખેંચાણ અનુભવાય. 20 સેકન્ડ માટે સ્ટ્રેચ પકડી રાખો.

3. મજબૂત અને સંકલન: ઊભા રહો અથવા સીધા બેસો. હવે ખભાને કાન તરફ ખેંચો, 2 સેકન્ડ માટે સ્થિતિ પકડી રાખો અને પછી ખભાને શક્ય હોય ત્યાં સુધી ફ્લોર તરફ દબાણ કરો. કસરતને 15 વખત પુનરાવર્તિત કરો.

4. મજબૂત અને સુધી: દિવાલ સામે તમારો ચહેરો રાખીને ઊભા રહો. પર બંને હાથ દિવાલ પર મૂકો છાતી ઊંચાઈ અને તમારી કોણીને વાળો. કલ્પના કરો કે તમે દિવાલ સામે પુશ-અપ્સ કરશો.

15 પુનરાવર્તનો અને 3 પાસ કરો. 5. મજબૂત બનાવવું: દરેક હાથમાં થોડું વજન લો. સીધા અને સીધા ઊભા રહો.

પગ ખભાની પહોળાઈથી અલગ છે. તે જ સમયે, તમારા હાથને ખભાના સ્તર પર ઉઠાવો, તેમને તમારા શરીરથી બાજુ તરફ ખેંચો. 5 સેકન્ડ માટે આ સ્થિતિને પકડી રાખો અને તમારા હાથને ફરીથી નીચે કરો.

10 પુનરાવર્તનો.

 • 1. સ્ટ્રેચિંગ: દિવાલની બાજુમાં ઉભા રહો અને ઇજાગ્રસ્ત હાથને દિવાલની સામે ખભાની ઊંચાઈએ દિવાલની નજીક મૂકો, જેથી તે શરીરની પાછળ નિર્દેશ કરે.

  તમારે હવે ખભામાં ખેંચાણ અનુભવવું જોઈએ અને છાતી વિસ્તાર. આને 20 સેકન્ડ સુધી રાખો.

 • .

  20 સેકંડ સુધી સ્ટ્રેચ પકડો.

 • 3. મજબૂત અને સંકલન: ઊભા રહો અથવા સીધા બેસો હવે ખભાને કાન તરફ ખેંચો, 2 સેકન્ડ માટે સ્થિતિ પકડી રાખો અને પછી ખભાને શક્ય હોય ત્યાં સુધી ફ્લોર તરફ દબાણ કરો. કસરતને 15 વખત પુનરાવર્તિત કરો.
 • 4 મજબૂતીકરણ અને ખેંચાણ: તમારા ચહેરાને દિવાલ સામે રાખીને ઉભા રહો.

  બંને હાથને છાતીના સ્તરે દિવાલ પર મૂકો અને તમારી કોણીને વાળો. કલ્પના કરો કે તમે દિવાલ સામે પુશ-અપ્સ કરશો. 15 પુનરાવર્તનો અને 3 પાસ કરો.

 • 5.

  મજબૂતીકરણ: દરેક હાથમાં હળવા વજન લો. સીધા અને સીધા ઊભા રહો. પગ ખભા-પહોળા અલગ છે. તે જ સમયે, તમારા હાથને ખભાના સ્તર પર ઉભા કરો, તમારા શરીરથી દૂર બાજુ તરફ ખેંચો. 5 સેકન્ડ માટે આ સ્થિતિને પકડી રાખો અને તમારા હાથને ફરીથી નીચે કરો. 10 પુનરાવર્તનો.