તાવ: સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ ઉપચાર

જોખમ જૂથ શક્યતા સૂચવે છે કે આ રોગ મહત્વપૂર્ણ પદાર્થની ઉણપના જોખમ સાથે સંકળાયેલ હોઈ શકે છે. તાવની ફરિયાદ આના માટે મહત્વપૂર્ણ પોષક ઉણપ દર્શાવે છે:

  • વિટામિન સી

ઉપરોક્ત મહત્વપૂર્ણ પદાર્થ ભલામણો તબીબી નિષ્ણાતોની મદદથી બનાવવામાં આવી હતી. બધા નિવેદનો ઉચ્ચ સ્તરના પુરાવા સાથે વૈજ્ .ાનિક અધ્યયન દ્વારા સપોર્ટેડ છે. એક માટે ઉપચાર ભલામણ, ફક્ત ઉચ્ચતમ સ્તરના પુરાવા (ગ્રેડ 1 એ / 1 બી અને 2 એ / 2 બી) સાથેના ક્લિનિકલ અભ્યાસનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે તેમના ઉચ્ચ મહત્વને કારણે ઉપચારની ભલામણને સાબિત કરે છે. આ ડેટા ચોક્કસ અંતરાલોએ અપડેટ કરવામાં આવે છે.

* મહત્વપૂર્ણ પદાર્થો શામેલ છે વિટામિન્સ, ખનીજ, ટ્રેસ તત્વો, મહત્વપૂર્ણ એમિનો એસિડ, મહત્વપૂર્ણ ફેટી એસિડ્સ, વગેરે