ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પાંચમો રોગ: જોખમો

ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન તમે દાદ કેવી રીતે જોશો?

સગર્ભાવસ્થામાં, દાદ અસરગ્રસ્ત સ્ત્રી માટે તે જ રીતે આગળ વધે છે જે રીતે તે બિન-સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે થાય છે. ચેપના લગભગ એકથી બે અઠવાડિયા પછી, તાવ, માથાનો દુખાવો અથવા અંગોમાં દુખાવો જેવા લક્ષણો દેખાય છે. લાલ ફોલ્લીઓ જે ચહેરા પર દેખાય છે, ખાસ કરીને ગાલ પર, માળા આકારમાં હાથ અને પગ સુધી ફેલાય છે. સ્ત્રીઓમાં દાદના લાક્ષણિક લક્ષણોમાં સાંધાનો દુખાવો પણ સામેલ છે.

ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રિંગવોર્મ કેટલો સમય ખતરનાક છે?

જો કોઈ સ્ત્રી સગર્ભા હોય છે જ્યારે દાદરનો પ્રથમ ચેપ લાગે છે, ત્યાં એક જોખમ છે કે કારણભૂત વાયરસ (પાર્વોવાયરસ B19) અજાત બાળકમાં સંક્રમિત થશે. જો માતા પોતે રોગના કોઈ લક્ષણો વિકસાવતી ન હોય તો પણ આ સાચું છે.

સગર્ભા સ્ત્રીઓમાં રિંગવોર્મ પેથોજેન સાથેનો પ્રારંભિક ચેપ સગર્ભાવસ્થામાં સ્ત્રીઓને ચેપ લાગે તેટલો વધુ જોખમી છે. જો કે, દરેક કિસ્સામાં પેથોજેન અજાત બાળકમાં પ્રસારિત થતો નથી. રિંગવોર્મ ચેપ ગર્ભાવસ્થાના 20મા અઠવાડિયા સુધી અને તે સહિત સૌથી ખતરનાક છે. તીવ્રપણે ચેપગ્રસ્ત સગર્ભા સ્ત્રીઓમાંથી લગભગ 17 થી XNUMX ટકામાં, દાદ અજાત બાળકને નુકસાન પહોંચાડે છે.

જો ડૉક્ટરને માતામાં પારવોવાયરસ B19 ચેપની શંકા હોય, તો તે ગર્ભાવસ્થા અથવા અજાત બાળકનું ખાસ કરીને નજીકથી નિરીક્ષણ કરે છે. નિષ્ણાતો ભલામણ કરે છે કે ગર્ભાશયમાં રહેલા બાળકની અલ્ટ્રાસાઉન્ડ દ્વારા અઠવાડિયામાં એકવાર તપાસ કરવામાં આવે. આમાં એનિમિયાના ચિહ્નો શોધવાનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં વિકાસલક્ષી વિલંબ, કાર્ડિયાક આઉટપુટમાં ઘટાડો અને પાણીની જાળવણી (હાઈડ્રોપ્સ ફેટાલિસ) નો સમાવેશ થાય છે.

રિંગવોર્મ: અજાત બાળકની સારવાર

આ પ્રક્રિયા ફક્ત હોસ્પિટલ અથવા વિશિષ્ટ કેન્દ્રમાં કરવામાં આવે છે. લોહી ચઢાવવાથી સામાન્ય રીતે અજાત બાળકમાં લોહીની ઉણપની ભરપાઈ થઈ શકે છે.