ફોલિક એસિડ (ફોલેટ): પુરવઠાની સ્થિતિ

રાષ્ટ્રીય પોષણ સર્વે II (NVS II, 2008), જર્મની માટે વસ્તીના આહાર વર્તનની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
અને બતાવ્યું કે આ કેવી રીતે મેક્રોન્યુટ્રિઅન્ટ્સ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્વો (મહત્વપૂર્ણ પદાર્થો) ના સરેરાશ દૈનિક પોષક સેવનને અસર કરે છે.

જર્મન ન્યુટ્રિશન સોસાયટી (ડીજીઇ) ની ઇનટેક ભલામણો (ડીએ-સીએચ સંદર્ભ મૂલ્યો) નો ઉપયોગ પોષક સપ્લાયના આકારણી માટેના આધાર તરીકે થાય છે. એનજીએસ II માં નિર્ધારિત પોષક તત્વોના વપરાશની તુલના ડીજીઇની ભલામણો સાથે બતાવે છે કે જર્મનીમાં સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો (મહત્વપૂર્ણ પદાર્થો) વારંવાર અન્ડરસ્પ્લે છે.

પુરવઠાની પરિસ્થિતિ અંગે, તે કહી શકાય:

  • Men%% પુરુષો અને% 79% સ્ત્રીઓ દરરોજ વપરાશની ભલામણ કરી નથી ફોલિક એસિડ.
  • 65 અને તેથી વધુ ઉંમરના બંને વૃદ્ધ લોકો, પ્રમાણ સૌથી વધુ છે. અહીં, 89% પુરુષો અને 91% સ્ત્રીઓ ભલામણ કરેલ સેવન લેતા નથી.
  • સૌથી ખરાબ પુરવઠાવાળા પુરુષોમાં 261 µgનો અભાવ છે ફોલિક એસિડ. આ ભલામણ કરેલા સેવનના 65% ની દૈનિક ખામીને અનુરૂપ છે.
  • સૌથી ખરાબ સપ્લાય કરાયેલ મહિલાઓમાં 277 µgનો અભાવ છે ફોલિક એસિડ. આ ભલામણ કરેલા સેવનના 69% ની દૈનિક ખામીને અનુરૂપ છે.
  • શ્વાંગેરેહાબેનને બિન-સગર્ભા સ્ત્રીઓની સરખામણીમાં 200 µg ફોલિક એસિડની દૈનિક વધારાની જરૂરિયાત છે. તદનુસાર, સૌથી ખરાબ સપ્લાય કરવામાં આવતી સગર્ભા સ્ત્રીઓને દરરોજ 477 µg ફોલિક એસિડની અછત હોય છે.
  • સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓને સ્તનપાન ન કરાવતી સ્ત્રીઓની સરખામણીમાં 200 µg ફોલિક એસિડની દૈનિક વધારાની જરૂરિયાત હોય છે. તદનુસાર, સૌથી ખરાબ પુરવઠો સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓમાં દરરોજ 477 µg ફોલિક એસિડની અછત હોય છે.

ડીજીઇની ઇન્ટેક ભલામણો તંદુરસ્ત અને સામાન્ય વજનવાળા લોકોની જરૂરિયાતો પર આધારિત હોવાથી, વ્યક્તિગત વધારાની આવશ્યકતા (દા.ત. આહાર, ઉત્તેજક વપરાશ, લાંબા ગાળાની દવા વગેરે) ડીજીઇની ઇન્ટેક ભલામણોથી ઉપર હોઈ શકે છે.