ખાદ્ય ગુણવત્તા: ખોરાકની ગુણવત્તાને શું પ્રભાવિત કરી શકે છે?

જર્મનીમાં, આરોગ્યપ્રદ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ પદાર્થોનો પૂરતો પુરવઠો શક્ય છે આહાર, Deutsche Gesellschaft für Ernährung eV (DGE) ની ભલામણોને ધ્યાનમાં લેતા.
જો કે, સમૃદ્ધ, આરોગ્યપ્રદ ખોરાક પુરવઠાની સામાન્ય ઉપલબ્ધતા હંમેશા પર્યાપ્ત વ્યક્તિની ખાતરી આપતી નથી મહત્વપૂર્ણ પદાર્થ પુરવઠો.
અપર્યાપ્ત મહત્વપૂર્ણ પદાર્થ પુરવઠો નીચેના પરિબળોને કારણે થઈ શકે છે:

  • Industrialદ્યોગિક ખોરાક ઉત્પાદન
    કૃત્રિમ ખાતરો, જંતુનાશકો, ફેક્ટરી ખેતી.
  • પ્રક્રિયા ખોરાક
    ગરમી, ઠંડું, સૂકવણી, કેનિંગ, ઇરેડિયેશન, બ્લેંચિંગ, રિફાઈનિંગ, એડિટિવ્સ, અશુદ્ધિઓ.
  • લાંબા પરિવહન માર્ગો અને સંગ્રહ, તેમજ કારણે ખોરાક મહત્વપૂર્ણ પદાર્થ નુકશાન રસોડું પ્રક્રિયા - સંગ્રહ, તૈયારી, તૈયારી, ફ્રાઈંગ, ગ્રિલિંગ, ફ્રાઈંગ, રસોઈ, માઇક્રોવેવમાં પ્રક્રિયા, બાફવું.