હીલિંગ પ્રોફેશન: શામેલ છે?

જ્યારે મોટાભાગના લોકો શબ્દ સાંભળે છે "આરોગ્ય સંભાળ વ્યવસાય", તેઓ કદાચ ડોકટરો વિશે વિચારે છે. પરંતુ જર્મનીમાં, અન્ય વ્યવસાયોનો સમાવેશ થાય છે - કેટલાક સાથે, અન્ય શૈક્ષણિક તાલીમ વિના. આ હેલ્થકેર જંગલમાંથી પસાર થવાનો માર્ગ અહીં છે.

વ્યાખ્યા

દરેક વ્યક્તિ કે જેઓ બીમારીઓને ઓળખે છે, સાજા કરે છે અથવા તેને દૂર કરે છે તે હીલિંગ વ્યવસાયોના સભ્ય નથી - છેવટે, માતાઓ પણ ઘણીવાર તેમના બાળકના નાના દુખાવાઓ અને પીડાઓ જાતે જ સંભાળે છે. બીજી બાજુ, જર્મનીમાં માન્ય હીલિંગ વ્યવસાયોમાં ફાર્માસિસ્ટ અથવા બ્યુટિશિયન જેવા વ્યવસાયિક જૂથોનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે કોઈ સ્વયંસ્ફુરિતપણે વિચારે તે જરૂરી નથી. તો હીલિંગ વ્યવસાયો બરાબર શું છે?

ઉપરોક્ત વર્ણન હીલિંગ વ્યવસાયોની લાક્ષણિકતા માટે એક મહત્વપૂર્ણ આધારસ્તંભ છે: આ વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ છે જે રોગો અથવા વિકલાંગતાઓને નિર્ધારિત કરવા, ઉપચાર કરવા અથવા તેને દૂર કરવા અથવા નિવારક પ્રદાન કરવા માટે સેવા આપે છે. આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ. સંકુચિત અર્થમાં હીલિંગ વ્યવસાયો, શૈક્ષણિક ઉપચાર વ્યવસાયો અને શૈક્ષણિક તાલીમ વિનાના ઉપચાર વ્યવસાયો વચ્ચે ભેદ પાડવામાં આવે છે, જેને તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આરોગ્ય સંભાળ વ્યવસાયો અથવા તબીબી વ્યવસાયો. બિન-તબીબી પ્રેક્ટિશનરોનું જૂથ વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે.

શૈક્ષણિક આરોગ્ય વ્યવસાયો

આ ફેડરલ રીતે નિયમન કરાયેલ યુનિવર્સિટી શિક્ષણ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે, જેમ કે ડૉક્ટર, દંત ચિકિત્સક, પશુચિકિત્સક, ફાર્માસિસ્ટ અથવા મનોચિકિત્સક (મનોવૈજ્ઞાનિક મનોચિકિત્સક, બાળક અને કિશોર મનોચિકિત્સક). વ્યવસાયની પ્રેક્ટિસ કરવાની પરવાનગી એપ્રોબેશન કહેવાય છે અને તે સંબંધિત વ્યવસાયમાં કામ કરવા માટે ફરજિયાત પૂર્વશરત છે.

નિયમો:
તાલીમ, લાઇસન્સ અને વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિ સંઘીય અને રાજ્યના કાયદાઓ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે; વ્યવસાયિક પ્રેક્ટિસ અને સતત શિક્ષણના નિયમન માટે રાજ્યો જવાબદાર છે. કેટલાક ફેડરલ રાજ્યોમાં, શૈક્ષણિક ઉપચાર વ્યવસાયો માટેના વ્યક્તિગત કાયદાઓને Heilberufekammergesetz માં જોડવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક આરોગ્ય વ્યવસાયો સામાન્ય રીતે જાહેર કાયદા હેઠળ વ્યાવસાયિક સંસ્થાઓમાં આયોજન કરવામાં આવે છે ("ચેમ્બર," દા.ત., મેડિકલ એસોસિએશન), જે રાજ્યના કાયદાના સ્તરે વ્યાવસાયિક પ્રેક્ટિસ, વ્યાવસાયિક પ્રતિનિધિત્વ અને વ્યાવસાયિક અધિકારક્ષેત્રનું નિયમન કરે છે.

લાભો:
ચિકિત્સકને તે જરૂરી અને યોગ્ય લાગે તેવી તમામ પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે હકદાર છે, જે તબીબી ધોરણો અને હીલિંગ આર્ટના નિયમોનું પાલન કરતી હોવી જોઈએ. આમ કરવાથી, તે પ્રામાણિકપણે ઉપયોગિતા અને જોખમો તેમજ વિકલ્પોની તપાસ કરવા અને દર્દીને તેની વિચારણાઓ અને પગલાંઓ વિશે સચોટપણે જાણ કરવા માટે બંધાયેલા છે. આવી બધી સેવાઓ વૈધાનિક આરોગ્ય વીમા દ્વારા આવરી લેવામાં આવતી નથી, પરંતુ દર્દી દ્વારા વ્યક્તિગત આરોગ્ય સેવાઓ (IgeL) તરીકે થોડીક ચૂકવણી કરવી આવશ્યક છે.