પેumsા પર ફિસ્ટુલા

ગુંદર ફિસ્ટુલા ગુંદર પર ફિસ્ટુલા એ આંતરિક પોલાણ (ઉદાહરણ તરીકે, દાંતના મૂળની ટોચ) અને પેumsા વચ્ચેનો બિન-કુદરતી જોડાણ છે. ગમ ભગંદરને સામાન્ય રીતે આંતરિક અને બાહ્ય ભગંદર વચ્ચેનો તફાવત જરૂરી છે. ગમ ભગંદરના કિસ્સામાં, બાહ્ય ભગંદર હોય છે. ગમ ફિસ્ટુલા પર સામાન્ય માહિતી ... પેumsા પર ફિસ્ટુલા

બાળકમાં ગમ ફિસ્ટુલા | પેumsા પર ફિસ્ટુલા

બાળકમાં ગુંદર ફિસ્ટુલા બાળકોમાં ફિસ્ટુલા પણ વિકસી શકે છે. સામાન્ય રીતે પેumsા પર નાના પરપોટા દેખાય છે, જેના દ્વારા કેટલાક પરુ બહાર આવી શકે છે. આ ભગંદર રચનાનું કારણ સામાન્ય રીતે દાંતના મૂળના વિસ્તારમાં બળતરા છે. બાળકોમાં ફિસ્ટુલાની શંકા જતા જ દંત ચિકિત્સકે ... બાળકમાં ગમ ફિસ્ટુલા | પેumsા પર ફિસ્ટુલા

પે gા પર ભગંદરના કારણો | પેumsા પર ફિસ્ટુલા

ગુંદર પર ભગંદરના કારણો ગુંદર અથવા દાંતના વિસ્તારમાં ભગંદર વિવિધ પરિબળોને કારણે થઇ શકે છે. મોટાભાગના કેસોમાં, દાંતના મૂળની ટોચ પર સીધી હાજર બળતરા પ્રક્રિયાઓ ભગંદર માર્ગની રચનાનું કારણ બને છે. આ ભગંદર માર્ગની રચના દ્વારા જ ... પે gા પર ભગંદરના કારણો | પેumsા પર ફિસ્ટુલા

પેumsા પર ભગંદર ના લક્ષણો | પેumsા પર ફિસ્ટુલા

ગુંદર પર ફિસ્ટુલાના લક્ષણો ગુંદર પર ફિસ્ટુલાના લાક્ષણિક લક્ષણો મુખ્યત્વે ફિસ્ટુલાના ચોક્કસ સ્થાન, હદ અને તબક્કા પર આધાર રાખે છે. તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં, ગમ ફિસ્ટુલા સામાન્ય રીતે કોઈ લક્ષણોનું કારણ નથી. આ કારણોસર, હાલની બળતરા પ્રક્રિયાઓને ઘણીવાર આવા તરીકે માન્યતા આપવામાં આવતી નથી ... પેumsા પર ભગંદર ના લક્ષણો | પેumsા પર ફિસ્ટુલા

એક ભગંદરને કારણે પીડા | પેumsા પર ફિસ્ટુલા

ભગંદરને કારણે દુખાવો એક ભગંદર માર્ગ પીડા પેદા કરી શકે છે અથવા સંપૂર્ણપણે પીડારહિત હોઈ શકે છે, તેથી જ મોટાભાગના કેસોમાં તેની નોંધ લેવામાં આવતી નથી. જો પીડા થાય છે, તો તે બળતરાના બેક્ટેરિયાને કારણે છે. ભગંદર માર્ગની આસપાસની પેશીઓ સોજો અને લાલ થઈ જાય છે અને ગરમ લાગે છે. હળવા સ્પર્શ એક અપ્રિય કારણ બને છે ... એક ભગંદરને કારણે પીડા | પેumsા પર ફિસ્ટુલા

પેumsા પર ભગંદરના જોખમો શું છે? | પેumsા પર ફિસ્ટુલા

પેઢાં પર ફિસ્ટુલાના જોખમો શું છે? પેઢા પર ફિસ્ટુલા ચોક્કસપણે શક્ય તેટલી વહેલી તકે દંત ચિકિત્સકને રજૂ કરવી જોઈએ. દંત ચિકિત્સક ક્લિનિકલ ચિત્રને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય સારવાર શરૂ કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે, ભગંદર પોતે જોખમ ભું કરતું નથી. જો કે, તે ક્રોનિકનો સંકેત છે… પેumsા પર ભગંદરના જોખમો શું છે? | પેumsા પર ફિસ્ટુલા