એક ફોલ્લોનો સમયગાળો | જાંઘની આંતરિક બાજુએ ફોલ્લીઓ

ફોલ્લાનો સમયગાળો જાંઘની અંદરની બાજુએ ફોલ્લો મટાડવાનો સમયગાળો વિવિધ પરિબળો પર આધાર રાખે છે. પરુનું સંચય જેટલું વધારે છે, ઉપચાર પ્રક્રિયામાં વધુ સમય લાગે છે. વધુમાં, સમયગાળો શરીરની પોતાની રોગપ્રતિકારક શક્તિ દ્વારા મજબૂત રીતે પ્રભાવિત થાય છે. વધુમાં, સારી ઘા હીલિંગ સારા પર આધારિત છે ... એક ફોલ્લોનો સમયગાળો | જાંઘની આંતરિક બાજુએ ફોલ્લીઓ

જાંઘની આંતરિક બાજુએ ફોલ્લીઓ

વ્યાખ્યા જાંઘની અંદરના ભાગમાં ફોલ્લો એ પરુનું સંચય છે જે શરીરના આ વિસ્તારમાં સ્થાનીકૃત છે. આ "બોઇલ" બેક્ટેરિયલ ચેપ પર આધારિત છે. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, સ્ટેફાયલોકોસી ઉત્તેજક પેથોજેન્સ છે. ગૂંચવણો ટાળવા માટે, ફોલ્લાની તપાસ કરવી જોઈએ અને ડૉક્ટર દ્વારા સારવાર કરવી જોઈએ. જો જાંઘ… જાંઘની આંતરિક બાજુએ ફોલ્લીઓ

નિદાન | જાંઘની આંતરિક બાજુએ ફોલ્લીઓ

નિદાન સામાન્ય રીતે જાંઘની અંદરની બાજુની ચામડીની સપાટીની નીચે સીધી રીતે ફોલ્લો મૂકવામાં આવે છે અને આમ ત્રાટકશક્તિ નિદાન. જાંઘની અંદરના ભાગમાં બળતરાના લાક્ષણિક ચિહ્નો જોઇ શકાય છે. જો પરુ પહેલેથી જ લીક થઈ રહ્યું છે, તો પેથોજેન નક્કી કરવા માટે સ્મીયર લેવામાં આવે છે. જો ફોલ્લો વધુ વારંવાર થાય છે,… નિદાન | જાંઘની આંતરિક બાજુએ ફોલ્લીઓ