ગળા પર ફોલ્લીઓ

સામાન્ય માહિતી બળતરા પ્રક્રિયાને કારણે ગરદન પર ફોલ્લો રચાય છે. તે પુસથી ભરેલી એક છવાયેલી પોલાણને રજૂ કરે છે. ફોલ્લાની વ્યાખ્યા માટે પણ મહત્વનું છે કે તે એક પોલાણ બનાવે છે જે પહેલા અસ્તિત્વમાં નહોતું. તેમાં રહેલા પરુમાં મૃત કોષ સામગ્રી, બેક્ટેરિયા અને શરીરની પોતાની… ગળા પર ફોલ્લીઓ

નિદાન | ગળા પર ફોલ્લીઓ

નિદાન ગરદન પર ફોલ્લોના કિસ્સામાં, કોઈ પણ સંજોગોમાં ડ doctorક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ, કારણ કે માત્ર દુર્લભ કિસ્સાઓમાં તબીબી સહાય વિના ઉપચાર થાય છે. અદ્યતન તબક્કે ફોલ્લોનું નિદાન ફક્ત તબીબી ઇતિહાસ અને વ્યક્તિની શારીરિક તપાસ કરીને કરી શકાય છે ... નિદાન | ગળા પર ફોલ્લીઓ

ફેરીંજલ ફોલ્લોના સંદર્ભમાં પરુનો વિકાસ | ફેરીંજિયલ ફોલ્લો

ફેરીન્જલ ફોલ્લોના સંદર્ભમાં પરુનો વિકાસ ફેરીન્ક્સમાં ફોલ્લાને કારણે થતી તીવ્ર બળતરા પરુમાં પરિણમે છે, જે મૃત બળતરા કોષો, બેક્ટેરિયા અને ચેપગ્રસ્ત પેશીઓના ખોવાયેલા કોષ ઘટકોથી બનેલો છે. પરુની રચના ચેપ સામે શરીરની કુદરતી સંરક્ષણ પ્રતિક્રિયાનો એક ભાગ છે. આ… ફેરીંજલ ફોલ્લોના સંદર્ભમાં પરુનો વિકાસ | ફેરીંજિયલ ફોલ્લો

બદામનો ફોલ્લો | ફેરીંજિયલ ફોલ્લો

બદામ ફોલ્લો બદામ ફોલ્લો અથવા પેરીટોન્સિલર ફોલ્લો એ ગળામાં કાકડાની તીવ્ર બળતરા છે. વિવિધ વાયરસ અને બેક્ટેરિયા તીવ્ર કાકડાનો સોજો કે દાહ (પેરીટોન્સિલર સોજો) નું કારણ બની શકે છે, જેના કારણે કાકડા ફૂલી જાય છે અને ઉબકા આવવા લાગે છે. પેરીટોન્સિલરી બળતરાના ગૌણ રોગ તરીકે, ટ tonsન્સિલ ફોલ્લો થઈ શકે છે, પરંતુ આ માત્ર ખૂબ જ છે ... બદામનો ફોલ્લો | ફેરીંજિયલ ફોલ્લો

ફેરીંજિયલ ફોલ્લો

વ્યાખ્યા ફેરીન્જિયલ ફોલ્લો એ પરુનું સંચય છે જે નવી રચાયેલી પેશીના પોલાણમાં સમાવિષ્ટ હોય છે. ફેરીન્ક્સ મૌખિક અને અનુનાસિક પોલાણમાં જોડાય છે અને કંઠસ્થાન તરફ દોરી જાય છે. ગળામાં ફોલ્લીઓ થઇ શકે છે જ્યારે પ્યુર્યુલન્ટ ટોન્સિલિટિસ અથવા થાઇરોઇડ ગ્રંથિની બળતરા ફેરેન્ક્સમાં ફેલાય છે. એક ભેદ છે… ફેરીંજિયલ ફોલ્લો