લેપ્રોસ્કોપી: વ્યાખ્યા, કારણો, પ્રક્રિયા

લેપ્રોસ્કોપી શું છે? લેપ્રોસ્કોપી એ પેટની તપાસ કરવા માટેની સર્જિકલ પ્રક્રિયા છે. તેમાં કહેવાતા લેપ્રોસ્કોપનો ઉપયોગ સામેલ છે - એક પાતળી નળીના છેડે જોડાયેલ નાના કેમેરા સાથેનું ઉપકરણ. વધુમાં, લેપ્રોસ્કોપમાં મેગ્નિફિકેશન માટે લેન્સ સિસ્ટમ, પ્રકાશ સ્ત્રોત અને સામાન્ય રીતે સિંચાઈ અને સક્શન ઉપકરણ હોય છે. … લેપ્રોસ્કોપી: વ્યાખ્યા, કારણો, પ્રક્રિયા

લેપરોસ્કોપી

પરિચય સંકેતો, ફાયદા અને ગેરફાયદા પેટની એન્ડોસ્કોપી (લેપ્રોસ્કોપી) શા માટે કરવી જોઈએ તે સંકેતો ખૂબ જ વૈવિધ્યસભર છે. કદાચ લેપ્રોસ્કોપીના ઉપયોગ માટે સૌથી સામાન્ય સંકેત વાસ્તવિક પરિશિષ્ટ (સીકેમ) ના પરિશિષ્ટને દૂર કરવું છે. માત્ર 10 વર્ષ પહેલા, સોજાવાળા પરિશિષ્ટને દૂર કરવા માટે deepંડા ખુલ્લા ચીરાની જરૂર હતી ... લેપરોસ્કોપી

કાર્યવાહી | લેપ્રોસ્કોપી

પ્રક્રિયા વાસ્તવિક લેપ્રોસ્કોપી શરૂ થાય તે પહેલાં, દર્દીને સંબંધિત ડોકટરો (એનેસ્થેટિસ્ટ્સ, સર્જન) દ્વારા સૂચના આપવી આવશ્યક છે. ઓપરેશન સામાન્ય એનેસ્થેસિયા હેઠળ કરવામાં આવતું હોવાથી, એસ્પિરિન અથવા માર્કુમાર જેવી રક્ત-પાતળી દવાઓ બંધ કરવી જોઈએ, અન્યથા ઓપરેશન દરમિયાન અજાણતાં મોટા પ્રમાણમાં રક્તસ્રાવ થઈ શકે છે. લેપ્રોસ્કોપીના કિસ્સામાં, કોઈએ પછી બનાવવું જોઈએ ... કાર્યવાહી | લેપ્રોસ્કોપી