સેફ્યુરોક્સાઇમ અને આલ્કોહોલ - તે સુસંગત છે?

સેફ્યુરોક્સાઈમ એક એવી દવા છે જે બીજી પે generationીના સેફાલોસ્પોરીન્સના જૂથની છે. તે કહેવાતા બીટા-લેક્ટેમ એન્ટિબાયોટિક્સથી સંબંધિત છે. સેફ્યુરોક્સાઇમનો ઉપયોગ બેક્ટેરિયલ ચેપની સારવારમાં થાય છે અને કોષ વિભાજન દરમિયાન કોષની દિવાલની રચનાને અવરોધિત કરીને બેક્ટેરિયા સામે લડે છે. આમ તે એક ખૂબ જ બળવાન બ્રોડ-સ્પેક્ટ્રમ એન્ટિબાયોટિક છે અને તે ઘણા જુદા જુદા સામે અસરકારક છે ... સેફ્યુરોક્સાઇમ અને આલ્કોહોલ - તે સુસંગત છે?

જો હું સેફ્યુરોક્સાઇમ લઉં છું, તો શું હું આલ્કોહોલ પીઉં? | સેફ્યુરોક્સાઇમ અને આલ્કોહોલ - તે સુસંગત છે?

જો હું સેફ્યુરોક્સાઈમ લઉં તો શું હું દારૂ પી શકું? સેફ્યુરોક્સાઇમ અને આલ્કોહોલનું એક સાથે સેવન સામાન્ય રીતે સલામત માનવામાં આવે છે. આ આલ્કોહોલિક પીણાંની માત્રા અને પ્રકારથી સ્વતંત્ર છે. સેફ્યુરોક્સાઈમના એક સાથે સેવનને ધ્યાનમાં લીધા વિના, આલ્કોહોલનો જવાબદાર ઉપયોગ અવલોકન કરવો જોઈએ. આ ખાસ કરીને સાચું છે જો શરીરમાં… જો હું સેફ્યુરોક્સાઇમ લઉં છું, તો શું હું આલ્કોહોલ પીઉં? | સેફ્યુરોક્સાઇમ અને આલ્કોહોલ - તે સુસંગત છે?