હાથ છોડો

વ્યાખ્યા ઘટી હાથ એ એવી સ્થિતિ છે જેમાં રેડિયલ ચેતાને નુકસાન હાથની પાછળની દિશામાં કાંડા અને આંગળીના સાંધાની સક્રિય હિલચાલને નબળી પાડે છે, એટલે કે હાથ ઉંચકવો અને આંગળીઓ ખેંચવી. રેડિયલ નર્વ પાલ્સીના સૌથી સામાન્ય કારણો (માટે તકનીકી શબ્દ ... હાથ છોડો

સંકળાયેલ લક્ષણો | હાથ છોડો

ડ્રોપ હેન્ડના સૌથી સામાન્ય કારણોમાં ખભાનું અવ્યવસ્થા અને ઉપલા હાથનું અસ્થિભંગ હોવાથી, આ કિસ્સાઓમાં ખભા અને ઉપલા હાથમાં કુદરતી રીતે નોંધપાત્ર પીડા થાય છે. આ ઉપરાંત, ખભા અને ઉપલા હાથના વિસ્તારમાં ચેતાનું નુકસાન કોણીના વિસ્તરણ અને ભાગોમાં નિષ્ક્રિયતા તરફ દોરી જાય છે ... સંકળાયેલ લક્ષણો | હાથ છોડો

ઉપચાર | હાથ છોડો

થેરાપી જો ચેતા સંપૂર્ણપણે વિખેરી નાખવામાં આવે છે, તો સર્જિકલ પુન reconનિર્માણ જરૂરી છે. આ હેતુ માટે એક ખાસ સીવણ તકનીક, ચેતા સીવીનનો ઉપયોગ થાય છે. જો લાંબા અંતરના ઉચ્ચારણ નુકસાન સાથે ચેતા તોડી નાખવામાં આવે છે, તો ઓટોજેનસ ચેતા ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન જરૂરી હોઈ શકે છે: આ હેતુ માટે, દર્દીના શરીરના બીજા ભાગમાંથી ઓછી મહત્વની ચેતા લેવામાં આવે છે ... ઉપચાર | હાથ છોડો

અવધિ | હાથ છોડો

સમયગાળો સંપૂર્ણ અથવા વ્યાપક પુન recoveryપ્રાપ્તિ સુધીનો સમયગાળો નુકસાનના કારણ અને હદ પર મજબૂત આધાર રાખે છે. જો કારણ હ્યુમરસનું અસ્થિભંગ અથવા ખભાનું અવ્યવસ્થા છે, તો સાજા થવાનો સમય ફક્ત એ હકીકત દ્વારા વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે કે અસ્થિ અથવા અસ્થિબંધનની ઇજાને કેટલાક અઠવાડિયાના સ્થિરતાની જરૂર છે. તેમ છતાં-… અવધિ | હાથ છોડો