આર્ટિકોકની અસર

આ વિષય આર્ટિકોક અથવા આર્ટિકોક અર્કની ક્રિયા/અસરની રીતથી સંબંધિત છે. આ વિષય પર આગળની બધી માહિતી નીચે પણ મળી શકે છે: આર્ટિકોક થેરાપી - એપ્લિકેશન - અસર વૈજ્ificાનિક અભ્યાસોએ દર્શાવ્યું છે કે આર્ટિકોક પાંદડાઓના અર્ક મુખ્યત્વે યકૃતના કોષોને મુક્ત રેડિકલ (આનુવંશિક રીતે ફેરફાર અને તેથી કાર્સિનોજેનિક પદાર્થો) દ્વારા નુકસાનથી સુરક્ષિત કરી શકે છે. … આર્ટિકોકની અસર