સ્નાયુઓના નિર્માણ માટે ગ્લુટામાઇન

ગ્લુટામાઇન એક પ્રોટીનોજેનિક એમિનો એસિડ છે જે શરીર પોતે જ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તેથી તે જરૂરી નથી. ગ્લુટામાઇન માનવ શરીરમાં વિવિધ અવયવોમાં મુખ્યત્વે લીવર, કિડની, મગજ, ફેફસાં અને સ્નાયુઓમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જો કે, ગ્લુટામાઇન ઉત્પન્ન કરવા માટે શરીરને અન્ય આવશ્યક એમિનો એસિડની જરૂર છે. મફત એમિનો એસિડ હાજર છે ... સ્નાયુઓના નિર્માણ માટે ગ્લુટામાઇન

તેને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે લેવું? | સ્નાયુઓના નિર્માણ માટે ગ્લુટામાઇન

તેને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે લેવું? ગ્લુટામાઇન તાલીમના થોડા સમય પહેલા અથવા પછી લઈ શકાય છે. આ માનવ શરીર પર ગ્લુટામાઇનની અસરો દ્વારા સમજાવી શકાય છે. એક તરફ, ગ્લુટામાઇન ખાતરી કરે છે કે સ્નાયુ કોશિકાઓમાં પાણી બંધાયેલું છે. પરિણામે, સ્નાયુ કોષ ફૂલી જાય છે અને વધુ સ્નાયુ બનાવવાનું વલણ ધરાવે છે ... તેને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે લેવું? | સ્નાયુઓના નિર્માણ માટે ગ્લુટામાઇન

Evaluation - શું ગ્લુટામાઇનનું સેવન વાજબી છે? | સ્નાયુઓના નિર્માણ માટે ગ્લુટામાઇન

મૂલ્યાંકન - શું ગ્લુટામાઇનનું સેવન વાજબી છે? કોઈપણ આહાર પૂરવણીની જેમ, લેવાનો પ્રશ્ન ઘણીવાર બજેટમાંનો એક હોય છે. આહાર પૂરવણી શબ્દ પહેલેથી જ સૂચવે છે કે વધારાનું સેવન ફરજિયાત નથી. ગ્લુટામાઇન પહેલેથી જ કેટલાક ડેરી ઉત્પાદનોમાં વાજબી ડોઝમાં સમાયેલ છે અને વધુમાં તે આવશ્યક એમિનો એસિડ નથી, પરંતુ તે કરી શકે છે ... Evaluation - શું ગ્લુટામાઇનનું સેવન વાજબી છે? | સ્નાયુઓના નિર્માણ માટે ગ્લુટામાઇન

ગ્લુટામાઇનનું કાર્ય

પહેલાથી જ મુખ્ય વિષયમાં ગ્લુટામિને વર્ણવેલ છે કે તે ગ્લુટામિન્સ એક એમિનો એસિડ સાથે સંબંધિત છે, જે શરીર દ્વારા સંશ્લેષણ કરી શકાય છે. સઘન તાલીમ દ્વારા કેટાબોલિક પરિસ્થિતિઓ ઊભી થાય છે, જેના કારણે કોષ ઝેર એમોનિયા મુક્ત થાય છે. ગ્લુટામિક એસિડ મુક્ત થયેલા એમોનિયાને શોષી લે છે. આ શોષણ ગ્લુટામાઇન ઉત્પન્ન કરે છે, જે ચેતાસ્નાયુ નુકસાનનો સામનો કરે છે જે… ગ્લુટામાઇનનું કાર્ય