ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન હાયપોટેન્શન

વ્યાખ્યા ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર લગભગ 10% ગર્ભાવસ્થામાં જોવા મળે છે. સગર્ભાવસ્થામાં ઉપચારની ભલામણો સામાન્ય રીતે પ્રમાણભૂત ભલામણોથી અલગ હોવાથી, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન અને બહારની સારવાર વચ્ચે હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સારવારમાં પણ મુખ્ય તફાવત છે. ઉપચારમાં, એ યાદ રાખવું જોઈએ કે માત્ર એક જ વ્યક્તિની સારવાર કરવામાં આવતી નથી, પરંતુ… ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન હાયપોટેન્શન

શું હાઈ બ્લડ પ્રેશર મારા બાળક માટે જોખમી છે? | ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન હાયપોટેન્શન

શું મારા બાળક માટે હાઈ બ્લડ પ્રેશર જોખમી છે? શુદ્ધ ગર્ભાવસ્થા હાયપરટેન્શન સામાન્ય રીતે અજાત બાળક માટે હાનિકારક નથી. ખાસ કરીને ગંભીર હાયપરટેન્શન અને પ્રી-એક્લેમ્પસિયાના કિસ્સામાં બાળક માટે જોખમ ઊભું થાય છે. ચોક્કસ મિકેનિઝમ્સ અસ્પષ્ટ છે, પરંતુ પ્લેસેન્ટામાં લોહીના પ્રવાહમાં વિક્ષેપ છે. આ વ્યાપક પ્લેસેન્ટલ તરફ દોરી શકે છે ... શું હાઈ બ્લડ પ્રેશર મારા બાળક માટે જોખમી છે? | ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન હાયપોટેન્શન