પ્રસૂતિ પગાર - વિષયની આસપાસની દરેક વસ્તુ!

પ્રસૂતિ લાભ શું છે? માતૃત્વ લાભ એ સમયગાળા દરમિયાન આવક સુરક્ષિત કરવા માટે માતાઓ માટે રોકડ લાભ છે જ્યારે માતાની સુરક્ષા માટે રોજગાર પ્રતિબંધિત છે. જન્મ તારીખની ગણતરીના સાત અઠવાડિયા પહેલા તેના પર દાવો કરી શકાય છે. પ્રસૂતિ લાભ વૈધાનિક આરોગ્ય વીમા કંપનીઓ દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે અને ... પ્રસૂતિ પગાર - વિષયની આસપાસની દરેક વસ્તુ!

પ્રસૂતિ ભથ્થું માટે હું ક્યાં અરજી કરી શકું છું? | પ્રસૂતિ પગાર - વિષયની આસપાસની દરેક વસ્તુ!

હું પ્રસૂતિ ભથ્થા માટે ક્યાં અરજી કરી શકું? સ્વૈચ્છિક અથવા ફરજિયાત વીમા ધરાવતી સગર્ભા માતાઓ પ્રસૂતિ લાભો માટે સીધી વૈધાનિક આરોગ્ય વીમા કંપનીને અરજી કરી શકે છે જેની સાથે તેઓ વીમો લે છે. એમ્પ્લોયર ભથ્થું મેળવવા માટે, ડિલિવરીની અપેક્ષિત તારીખની પુષ્ટિ કરતું તબીબી પ્રમાણપત્ર પણ એમ્પ્લોયરને આપવું આવશ્યક છે. સગર્ભા માતાઓ… પ્રસૂતિ ભથ્થું માટે હું ક્યાં અરજી કરી શકું છું? | પ્રસૂતિ પગાર - વિષયની આસપાસની દરેક વસ્તુ!

પ્રસૂતિ લાભ કર વળતરમાં કેવી રીતે વહેશે? | પ્રસૂતિ પગાર - વિષયની આસપાસની દરેક વસ્તુ!

માતૃત્વ લાભ ટેક્સ રિટર્નમાં કેવી રીતે વહે છે? એમ્પ્લોયર તરફથી પ્રસૂતિ ભથ્થું અને પ્રસૂતિ વેતન માટેના ભથ્થા બંને સામાન્ય રીતે કરમુક્ત હોય છે. તેમ છતાં લાભો ટેક્સ રિટર્નમાં દાખલ થવો જોઈએ. 2017 ના આવકવેરા રિટર્ન માટે, પ્રસૂતિ ભથ્થું મુખ્ય ફોર્મમાં છપ્પન લીટીમાં દાખલ થવું જોઈએ ... પ્રસૂતિ લાભ કર વળતરમાં કેવી રીતે વહેશે? | પ્રસૂતિ પગાર - વિષયની આસપાસની દરેક વસ્તુ!

શું પ્રસૂતિ લાભ જોડાવા યોગ્ય છે? | પ્રસૂતિ પગાર - વિષયની આસપાસની દરેક વસ્તુ!

શું પ્રસૂતિ લાભ અટેચ કરી શકાય છે? માતૃત્વ ભથ્થું સામાન્ય રીતે જોડાણક્ષમ નથી. નિર્ધારિત સામાજિક લાભો, જેમ કે પ્રસૂતિ પગાર, બાળ ઉછેર ભથ્થું, બાળ લાભ, બેરોજગારી લાભ અથવા આવાસ ભથ્થું, લઘુત્તમ નિર્વાહ સ્તરની બાંયધરી આપે છે. આ લાભો કોઈ પણ રીતે જોડાણપાત્ર નથી. માદા સિવિલ સેવકો માટે પ્રસૂતિ પગારની વિશેષ સુવિધાઓ પ્રસૂતિ રજા ખાસ નિયંત્રિત છે ... શું પ્રસૂતિ લાભ જોડાવા યોગ્ય છે? | પ્રસૂતિ પગાર - વિષયની આસપાસની દરેક વસ્તુ!

પ્રસૂતિ રજા લાભ

પરિચય સામાન્ય રીતે પ્રસૂતિ વેતન તરીકે ઓળખાય છે, આ ભથ્થું વાસ્તવમાં પ્રસૂતિ વેતન કહેવાય છે અને માતૃત્વ રજાના સમયગાળા દરમિયાન ચૂકવવામાં આવે છે. પ્રસૂતિ સંરક્ષણ અવધિ બાળકના જન્મના થોડા સમય પહેલા અને તુરંત પછીના સમયગાળાને આવરી લેવાનો છે, જે દરમિયાન સ્ત્રી કામ પર ન જઈ શકે અથવા ન પણ શકે. આ હેતુ છે… પ્રસૂતિ રજા લાભ

હું રકમની ગણતરી કેવી રીતે કરી શકું? | પ્રસૂતિ રજા લાભ

હું રકમની ગણતરી કેવી રીતે કરી શકું? પ્રસૂતિ ભથ્થાની રકમ તેના માટે અરજી કરનાર મહિલાની આવક પર નિર્ભર કરે છે: ચૂકવેલ રકમ વીમાધારક મહિલાની ચોખ્ખી આવકની બરાબર છે. જો કે, આરોગ્ય વીમો દરરોજ 13 યુરોથી વધુ ચૂકવતો નથી. તેથી, જો (સગર્ભા) માતાની આવક વધારે છે ... હું રકમની ગણતરી કેવી રીતે કરી શકું? | પ્રસૂતિ રજા લાભ

પ્રસૂતિ રજા લાભ કેટલો સમય મળે છે? | પ્રસૂતિ રજા લાભ

પ્રસૂતિ રજાનો લાભ કેટલો સમય ઉપલબ્ધ છે? માતૃત્વ ભથ્થું માતૃત્વ સુરક્ષા સમયગાળા દરમિયાન ચૂકવવામાં આવે છે. પ્રસૂતિ સંરક્ષણ અવધિ છ અઠવાડિયા પહેલા શરૂ થાય છે અને ગણતરીની તારીખના આઠ અઠવાડિયા પછી સમાપ્ત થાય છે. જો બાળક ખૂબ વહેલું જન્મે છે અથવા સાબિત અપંગતા ધરાવે છે, તો જન્મ પછી આઠ સપ્તાહની પ્રસૂતિ સુરક્ષા સમયગાળો ... પ્રસૂતિ રજા લાભ કેટલો સમય મળે છે? | પ્રસૂતિ રજા લાભ

ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રોજગાર પર પ્રતિબંધ

રોજગાર પ્રતિબંધ શું છે? રોજગાર પર પ્રતિબંધ માતૃત્વ સંરક્ષણ અધિનિયમ (MuSchG) માં જોડાયેલ વટહુકમ છે, જે નિયંત્રિત કરે છે કે સગર્ભા માતાઓ તેમની ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન અથવા ડિલિવરી પછી કેટલી હદ સુધી કામ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તે પ્રવૃત્તિઓ પ્રતિબંધિત છે જ્યાં બાળક અથવા માતાનું જીવન જોખમમાં હોય. વધુમાં,… ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રોજગાર પર પ્રતિબંધ

શું મને રોજગાર પર પ્રતિબંધ સાથે રજા પર જવા દે છે? | ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રોજગાર પર પ્રતિબંધ

શું મને રોજગાર પર પ્રતિબંધ સાથે રજા પર જવાની મંજૂરી છે? સૈદ્ધાંતિક રીતે, રોજગાર પર પ્રતિબંધ દરમિયાન તેને રજા પર જવાની પણ મંજૂરી છે. જો કે, આની ખાતરી કરવા માટે, તમારી રજા તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે તે અંગે ડ doctorક્ટરને અગાઉથી પ્રમાણિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તે કરી શકે છે … શું મને રોજગાર પર પ્રતિબંધ સાથે રજા પર જવા દે છે? | ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રોજગાર પર પ્રતિબંધ

શું રોજગાર પરના પ્રતિબંધની મારા પેરેંટલ ભથ્થા પર કોઈ અસર પડે છે? | ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રોજગાર પર પ્રતિબંધ

શું રોજગાર પર પ્રતિબંધ મારા પેરેંટલ ભથ્થા પર કોઈ અસર કરે છે? પેરેંટલ બેનિફિટ બાળકના જન્મ પછી 14 મહિના સુધી ચૂકવી શકાય છે. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રોજગાર પર પ્રતિબંધ માતાપિતાના લાભની રકમ પર કોઈ અસર કરતું નથી, કારણ કે તેની ગણતરી 12 મહિનાના પગાર પર આધારિત છે ... શું રોજગાર પરના પ્રતિબંધની મારા પેરેંટલ ભથ્થા પર કોઈ અસર પડે છે? | ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રોજગાર પર પ્રતિબંધ

જો તમે જોડિયાની અપેક્ષા રાખતા હોવ તો શું રોજગાર પર પ્રતિબંધ અલગ લાગે છે? | ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રોજગાર પર પ્રતિબંધ

જો તમે જોડિયાની અપેક્ષા રાખતા હોવ તો રોજગાર પ્રતિબંધ અલગ દેખાય છે? જ્યારે બાળકનો જન્મ થવાનો હોય ત્યારે, માતૃત્વ સંરક્ષણ અધિનિયમ જન્મ પહેલાંના 6 અઠવાડિયાથી ડિલિવરી પછી ઓછામાં ઓછા 8 અઠવાડિયા સુધી રક્ષણ અવધિ પ્રદાન કરે છે. જો જોડિયા અથવા બહુવિધ ગર્ભાવસ્થા અસ્તિત્વમાં હોય, તો આ સમયગાળા તે મુજબ બદલાય છે. રોજગારી પર પ્રતિબંધ ... જો તમે જોડિયાની અપેક્ષા રાખતા હોવ તો શું રોજગાર પર પ્રતિબંધ અલગ લાગે છે? | ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રોજગાર પર પ્રતિબંધ