એચિલીસ કંડરા ખેંચવા

પરિચય એચિલીસ કંડરા માનવ શરીરમાં સૌથી મજબૂત કંડરા છે. તેમ છતાં, તે એક માળખું છે જે ઘણીવાર પીડા પેદા કરી શકે છે અને પછી તબીબી ધ્યાનની જરૂર છે. ખેંચવાની કસરતો પીડાનાં કારણને આધારે લક્ષણો દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. શોર્ટનિંગ, જે એચિલીસ કંડરા અને પડોશી સ્નાયુઓમાં થાય છે, તે છે… એચિલીસ કંડરા ખેંચવા

જ્યારે ખેંચવું નહીં | એચિલીસ કંડરા ખેંચવા

જ્યારે ખેંચાણ ન કરવું તે હંમેશા કંડરાને ખેંચવાની સલાહ આપવામાં આવતી નથી જ્યારે કંડરાના વિસ્તારમાં લક્ષણો દેખાય છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, કંડરાને ખેંચવાથી હીલિંગ પ્રક્રિયાને ગંભીર રૂપે નબળી પડી શકે છે. સામાન્ય રીતે, જો સ્ટ્રેચિંગ દરમિયાન દુખાવો થતો હોય તો સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ ન કરવી જોઈએ. આ કિસ્સામાં તે ચોક્કસપણે સલાહભર્યું છે ... જ્યારે ખેંચવું નહીં | એચિલીસ કંડરા ખેંચવા