દૂધના પોપડાને કેવી રીતે દૂર કરવું અથવા સારવાર કરવી?

શું પારણું કેપ દૂર કરી શકાય છે?

ક્રેડલ કેપ કેવી રીતે દૂર કરવી તે પ્રશ્ન કરતાં વધુ મહત્ત્વનો એ છે કે શું તેને દૂર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ડોકટરો આ ન કરવાની ભલામણ કરે છે. આનું કારણ એ છે કે પારણું કેપ સામાન્ય રીતે એટોપિક ત્વચાકોપનું પ્રથમ અભિવ્યક્તિ છે. સ્કેબ્સને દૂર કરવાથી કોઈ ફાયદો થશે નહીં, પરંતુ નુકસાન થશે:

જ્યારે તમે ત્વચાના સોજાવાળા, ખૂબ જ ખંજવાળવાળા વિસ્તારો પરના પોપડાઓને ઢીલા કરો છો ત્યારે બાળકને દુખાવો થઈ શકે છે. આનાથી નાના ઘા પણ બને છે જેમાં બેક્ટેરિયા ઝડપથી સ્થાયી થઈ શકે છે અને સંભવતઃ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારને વધુ બળતરા કરે છે.

ક્રેડલ કેપની સારવાર કેવી રીતે કરી શકાય?

ઘણા માતા-પિતા ચિંતિત છે કે ક્રેડલ કેપ તેમના બાળકની સુખાકારીને અસર કરશે અને પોતાને પૂછે છે: ક્રેડલ કેપની સારવાર માટે શું કરી શકાય? જો તમે ક્રેડલ કેપની સારવાર કરવા માંગતા હો, તો તેની સાથે સંકળાયેલ ફોલ્લીઓ અને ખંજવાળને દૂર કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. નીચેના પગલાં સામાન્ય રીતે ક્રેડલ કેપ અને ન્યુરોડર્મેટાઇટિસ માટે મદદરૂપ થાય છે:

  • કૂલિંગ કોમ્પ્રેસ અને લોશન (દા.ત. ઉમેરવામાં આવેલા પોલિડોકેનોલ અથવા મેન્થોલ સાથે) સોજાવાળી ત્વચાને શાંત કરે છે અને ખંજવાળથી રાહત આપે છે.
  • ક્રિમ અને મલમના રૂપમાં કોર્ટિસોન તૈયારીઓ અને ઇમ્યુનોમોડ્યુલેટર દાહક પ્રતિક્રિયાને ભીના કરે છે જે ફોલ્લીઓ તરફ દોરી જાય છે. જો કે, આ દવાઓનો ઉપયોગ ફક્ત થોડા સમય માટે અને તબીબી દેખરેખ હેઠળ બાળકો માટે થવો જોઈએ.
  • શું પારણું કેપ દૂર કરી શકાય છે?

ક્રેડલ કેપ કેવી રીતે દૂર કરવી તે પ્રશ્ન કરતાં વધુ મહત્ત્વનો એ છે કે શું તેને દૂર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ડોકટરો આ ન કરવાની ભલામણ કરે છે. આનું કારણ એ છે કે પારણું કેપ સામાન્ય રીતે એટોપિક ત્વચાકોપનું પ્રથમ અભિવ્યક્તિ છે. સ્કેબ્સને દૂર કરવાથી કોઈ ફાયદો થશે નહીં, પરંતુ નુકસાન થશે:

જ્યારે તમે ત્વચાના સોજાવાળા, ખૂબ જ ખંજવાળવાળા વિસ્તારો પરના પોપડાઓને ઢીલા કરો છો ત્યારે બાળકને દુખાવો થઈ શકે છે. આનાથી નાના ઘા પણ બને છે જેમાં બેક્ટેરિયા ઝડપથી સ્થાયી થઈ શકે છે અને સંભવતઃ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારને વધુ બળતરા કરે છે.

ક્રેડલ કેપની સારવાર કેવી રીતે કરી શકાય?

ઘણા માતા-પિતા ચિંતિત છે કે ક્રેડલ કેપ તેમના બાળકની સુખાકારીને અસર કરશે અને પોતાને પૂછે છે: ક્રેડલ કેપની સારવાર માટે શું કરી શકાય? જો તમે ક્રેડલ કેપની સારવાર કરવા માંગતા હો, તો તેની સાથે સંકળાયેલ ફોલ્લીઓ અને ખંજવાળને દૂર કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. નીચેના પગલાં સામાન્ય રીતે ક્રેડલ કેપ અને ન્યુરોડર્મેટાઇટિસ માટે મદદરૂપ થાય છે:

કૂલિંગ કોમ્પ્રેસ અને લોશન (દા.ત. ઉમેરવામાં આવેલા પોલિડોકેનોલ અથવા મેન્થોલ સાથે) સોજાવાળી ત્વચાને શાંત કરે છે અને ખંજવાળથી રાહત આપે છે.

ક્રિમ અને મલમના રૂપમાં કોર્ટિસોન તૈયારીઓ અને ઇમ્યુનોમોડ્યુલેટર દાહક પ્રતિક્રિયાને ભીના કરે છે જે ફોલ્લીઓ તરફ દોરી જાય છે. જો કે, આ દવાઓનો ઉપયોગ ફક્ત થોડા સમય માટે અને તબીબી દેખરેખ હેઠળ બાળકો માટે થવો જોઈએ.

માથાની ચપટી દૂર કરવી એ કોઈ સમસ્યા નથી. આ કરવા માટે, બાળકના માથાની ચામડીને હળવા બેબી શેમ્પૂથી ધોઈ લો. જો ડૅન્ડ્રફનું હઠીલા પડ ઊભું થઈ ગયું હોય, તો તેને બેબી ઑઇલથી માથાના ઢાંકણની નીચે થોડીવાર પલાળી રાખો. પછી ડેન્ડ્રફને બેબી બ્રશ વડે સરળતાથી દૂર કરી શકાય છે.

તમારા બાળરોગ ચિકિત્સકની સલાહ લો જો તમને ખાતરી ન હોય કે તે ક્રેડલ કેપ છે કે અન્ય સ્થિતિ.