ઉષ્ણકટિબંધીય દવા સાથે ચેપવિજ્ઞાન

ઉષ્ણકટિબંધીય દવા, બદલામાં, ચેપી નિષ્ણાતોની વિશેષતા છે. તે રોગો સાથે વ્યવહાર કરે છે જે ફક્ત અથવા મુખ્યત્વે ઉષ્ણકટિબંધીય અને ઉષ્ણકટિબંધીય આબોહવામાં થાય છે. આમાં યોગ્ય રસીકરણ અને દવાઓ દ્વારા મુસાફરીની બિમારીઓની રોકથામ અને સારવારનો પણ સમાવેશ થાય છે. કેટલીક હોસ્પિટલો આ હેતુ માટે વિશેષ ટ્રાવેલ મેડિસિન કન્સલ્ટેશન કલાક ઓફર કરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, હૉસ્પિટલમાં સંભાળ લેવામાં આવતા મુખ્ય ચેપી રોગોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • એચ.આય.વી / એડ્સ
 • ટ્યુબરક્યુલોસિસ
 • ગંભીર ન્યુમોનિયા
 • ગંભીર ઝાડા રોગો
 • મેનિન્જીટીસ
 • હીપેટાઇટિસ
 • મલેરિયા
 • વાયરલ હેમોરહેજિક તાવ
 • મેનિન્જીટીસ
 • એન્ડોકાર્ડિટિસ
 • લીમ રોગ
 • એમોબીક મરડો