જડવું: વ્યાખ્યા, સામગ્રી, ફાયદા, પ્રક્રિયા

જડતર શું છે?

જડવું અને ઓનલે (નીચે જુઓ) બંને કસ્ટમ-મેડ ડેન્ટલ ફિલિંગ છે. આ પ્રકારની ખામી સારવારને જડતર ભરણ પણ કહેવામાં આવે છે. અમલગમ જેવી પ્લાસ્ટિક ફિલિંગ સામગ્રીથી વિપરીત, તેને ડેન્ટલ ઇમ્પ્રેશનના આધારે ચોક્કસ રીતે ફિટ કરવા માટે મોડલ કરવામાં આવે છે અને તેને એક ભાગમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં તેઓ સિરામિક અથવા સોનાના બનેલા હોય છે.

જડવું અને જડવું: તફાવતો

જડવું ક્યારે બને છે?

પશ્ચાદવર્તી પ્રદેશમાં (અગ્રવર્તી પ્રદેશમાં નહીં!) દાંતની ખામીને જડતર વડે સારી રીતે બંધ કરી શકાય છે. આવી ખામી વસ્ત્રો (ઉદાહરણ તરીકે, નાઇટ ગ્રાઇન્ડીંગ), અકસ્માતો અથવા અસ્થિક્ષયને કારણે થાય છે. જડતર ભરવા માટેની પૂર્વશરત એ છે કે હજી પણ પૂરતા નુકસાન થયેલા દાંત બાકી છે જેથી ભરેલા દાંત ચાવવાના દબાણનો સામનો કરી શકે.

જડવું કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે?

હવે દંત ચિકિત્સક દાંતની છાપ લે છે જેથી ડેન્ટલ લેબોરેટરીમાં પ્લાસ્ટરમાંથી એક મોડેલ કાસ્ટ કરી શકાય, જેના આધારે પાછળથી જડવું મીણમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તેની સહાયથી, એક ઘાટ બનાવવામાં આવે છે જેમાં અંતિમ જડવું માટેની સામગ્રી રેડવામાં આવે છે. જડતર પછી બારીક ગ્રાઉન્ડ અને પોલિશ્ડ કરવામાં આવે છે.

બે સત્રો વચ્ચે, પોલાણને અસ્થાયી ડેન્ટલ ફિલિંગ (જેમ કે ગ્લાસ આયોનોમર સિમેન્ટ) વડે સુરક્ષિત કરવામાં આવે છે.

માત્ર એક સત્રમાં સિરામિક જડવું

નવીનતમ તકનીકો હવે માત્ર એક સત્રમાં સિરામિક જડતરનું ઉત્પાદન કરવાનું શક્ય બનાવે છે. સ્પેશિયલ કોમ્પ્યુટર (CEREC) 3D કેમેરાનો ઉપયોગ કરીને દાંતને સ્કેન કરે છે. ચોક્કસ માપન ડેટા મિલિંગ મશીનને ફોરવર્ડ કરવામાં આવે છે, જે થોડી મિનિટોમાં સિરામિક બ્લોકમાંથી જડતરને મિલ કરે છે.

જડતરના ફાયદા શું છે?

સિરામિક અને ગોલ્ડ જડવું બંને ખૂબ જ આરોગ્યપ્રદ છે, મોટા ચ્યુઇંગ લોડનો સામનો કરે છે અને અન્ય ડેન્ટલ ફિલિંગ કરતાં વધુ લાંબી શેલ્ફ લાઇફ ધરાવે છે: સોનાના બનેલા મૉડલ્સ માટે સરેરાશ ટકાઉપણું દસથી 15 વર્ષ અને સિરામિકના બનેલા મૉડલ્સ માટે આઠથી દસ વર્ષ છે. તુલનાત્મક રીતે, મિશ્રણ ભરણ સરેરાશ સાતથી આઠ વર્ષ અને સંયુક્ત ભરણ ચારથી છ વર્ષ સુધી ચાલે છે.

જડતરના ગેરફાયદા શું છે?

ઇનલે ફિલિંગનું ઉત્પાદન ખૂબ જ સમય માંગી લેતું હોય છે, અને વપરાયેલી સામગ્રી મોંઘી હોય છે. દાખલ કરવામાં પણ અન્ય ડેન્ટલ ફિલિંગ કરતાં વધુ સમય લાગે છે. આ કારણોસર, આરોગ્ય વીમા કંપનીઓ માત્ર પ્રો-રેટા ધોરણે જડતરના ખર્ચને આવરી લે છે (ફક્ત તુલનાત્મક એમલગમ ફિલિંગની રકમ સુધી).