સઘન સંભાળ એકમ

સઘન સંભાળ એકમ ખાસ કરીને એવા દર્દીઓને તબીબી સંભાળ અને નર્સિંગ પ્રદાન કરવા માટે રચાયેલ છે જેમની તબીબી સ્થિતિ જીવન માટે જોખમી બની શકે છે. આમાં ગંભીર ઇજાઓ સાથે અકસ્માતનો ભોગ બનેલા, તાજેતરમાં સર્જરી કરાવેલ દર્દીઓ અને સ્ટ્રોક, સેપ્સિસ, પલ્મોનરી એમબોલિઝમ અથવા અંગ નિષ્ફળતા જેવી તીવ્ર બિમારીવાળા દર્દીઓનો સમાવેશ થાય છે. સઘન સંભાળ એકમમાં દર્દીઓની સંભાળ રાખનારા ચિકિત્સકોને જટિલ સંભાળની દવાઓમાં વધારાની તાલીમ હોય છે.

સઘન સંભાળ મોનીટરીંગ

ઇન્ટેન્સિવ કેર થેરાપી

સઘન સંભાળ એકમ ખાસ રોગનિવારક ઉપકરણોથી સજ્જ છે જે ઘણીવાર ગંભીર રીતે બીમાર દર્દીઓ માટે જરૂરી હોય છે. આમાં વેન્ટિલેટર, હાર્ટ-લંગ મશીન, ફીડિંગ ટ્યુબ, દવા અને પેઇનકિલર્સનું સંચાલન કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિકલી નિયંત્રિત સિરીંજ પંપ અને રિસુસિટેશન સાધનોનો સમાવેશ થાય છે.

સઘન સંભાળ

સઘન સંભાળના દર્દીઓની સંભાળ ખાસ કરીને માંગ અને સમય માંગી લે તેવી છે. નિર્ણાયક ક્ષણોમાં, નર્સિંગ સ્ટાફ ઝડપથી અને સક્ષમ રીતે પ્રતિક્રિયા આપવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ. શારીરિક રીતે, સઘન સંભાળના દર્દીઓને પણ વિશેષ સંભાળની જરૂર હોય છે - તેમને ધોવા અને ફરીથી પથારીમાં નાખવા પડે છે, તેમની સાથે વાત કરવાની અને ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. આ જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે, સઘન સંભાળ એકમમાં નર્સિંગ સ્ટાફને સઘન સંભાળના દર્દીઓની દેખરેખ અને સંભાળ માટે ખાસ તાલીમ આપવામાં આવે છે.