ઘૂંટણની સાંધા: કાર્ય, શરીરરચના અને રોગો

ઘૂંટણની સાંધા શું છે?

ઘૂંટણ એ હાડકા, કોમલાસ્થિ, સ્નાયુઓ, રજ્જૂ અને અસ્થિબંધનથી બનેલું બહુ-ભાગનું માળખું છે. જ્યારે આપણે ઘૂંટણના સાંધા (આર્ટિક્યુલેટિયો જીનસ) વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે કડક રીતે કહીએ તો તેનો અર્થ ફક્ત નજીકના હાડકાં, કોમલાસ્થિ અને સાંધાને એકસાથે પકડી રાખેલી કેપ્સ્યુલ છે. વાસ્તવમાં, ઘૂંટણના સાંધામાં બે સાંધા હોય છે: ઉર્વસ્થિ અને પેટેલા વચ્ચેના પેટેલર સંયુક્ત (ફેમોરોપેટેલર સંયુક્ત, આર્ટિક્યુલેટીયો ફેમોરોપેટેલેરિસ) અને ઉર્વસ્થિ અને ટિબિયા (ફેમોરોટિબિયલ સંયુક્ત, આર્ટિક્યુલેટિયો ફેમોરોટિબિઆલિસ) વચ્ચેનો પોપ્લીટલ સંયુક્ત.

બોન

ઘૂંટણની સાંધાના ત્રણ હાડકાના ઘટકોમાં ઉર્વસ્થિ, પેટેલા અને ટિબિયાનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ ફાઇબ્યુલાનો સમાવેશ થતો નથી. કુલ છ આર્ટિક્યુલર સપાટીઓ અહીં એકબીજાની નજીક છે: પેટેલા, ઉર્વસ્થિની ત્રણ સપાટી અને ટિબિયાની બે.

કાર્ટિલેજ

ઉર્વસ્થિ અને ટિબિયા (કોન્ડાયલ્સ) ના છેડા આર્ટિક્યુલર કોમલાસ્થિ (હાયલિન કોમલાસ્થિ) દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે. બે હાડકાં વચ્ચે કોમલાસ્થિની બે ડિસ્ક છે, મેનિસ્કી (ફાઈબ્રોકાર્ટિલેજ). પેટેલાની પાછળનો ભાગ પણ કોમલાસ્થિથી ઢંકાયેલો છે.

સંયુક્ત કેપ્સ્યુલ

તેમની અવકાશી નિકટતા હોવા છતાં, જાંઘનું હાડકું (ફેમર) અને શિનનું હાડકું (ટિબિયા) માત્ર અમુક જગ્યાએ સીધા જ મળે છે. સંયુક્ત માથું સોકેટમાં પ્રમાણમાં "ઢીલી રીતે" બેસે છે અને તેથી ઘૂંટણને અવ્યવસ્થાથી બચાવવા માટે અસંખ્ય અસ્થિબંધન (અસ્થિબંધન) ની જરૂર છે. જો કે આ ઘૂંટણની સંયુક્ત જગ્યામાં સીધા સ્થિત નથી, તે તેના કાર્ય માટે મહત્વપૂર્ણ છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ પૈકી છે:

ઘૂંટણની સાંધા પાસે સંખ્યાબંધ રજ્જૂ બળ પ્રસારણ માટે જરૂરી છે:

 • પટેલર કંડરા
 • દ્વિશિર કંડરા
 • ક્વાડ્રિસેપ્સ કંડરા

અસંખ્ય સ્નાયુઓ (જેમ કે હેમસ્ટ્રિંગ અને ટિબિયલ સ્નાયુઓ) ઘૂંટણની સાંધા સાથે જોડાય છે. ઘૂંટણની નીચે અને ઘૂંટણના સાંધાની બાજુમાં બર્સા હોય છે જે ચામડી, રજ્જૂ, સ્નાયુઓ અને અસ્થિ સાથેના અસ્થિબંધન વચ્ચેના ઘર્ષણને ઘટાડે છે. ઘૂંટણની સાંધા ધમનીઓ અને ચેતા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે અને લસિકા ગાંઠોથી સજ્જ છે.

ઘૂંટણની સાંધાનું કાર્ય શું છે?

ઘૂંટણની સાંધા ક્યાં સ્થિત છે?

ઘૂંટણની સાંધા એ ઉપલા અને નીચલા પગ વચ્ચેનું સ્પષ્ટ જોડાણ છે.

ઘૂંટણની સાંધામાં કઈ સમસ્યાઓ થઈ શકે છે?

ઘૂંટણની સાંધા અને તેની આસપાસની રચનાઓ અસંખ્ય ઇજાઓ, બળતરા અને ડીજનરેટિવ પ્રક્રિયાઓ (વસ્ત્રો અને આંસુ) માટે સંવેદનશીલ હોય છે.

ઘૂંટણની સાંધામાં સામાન્ય આઘાતજનક ઇજાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • આંચકો (કન્ટ્યુશન): અસ્થિબંધન, કોમલાસ્થિ, હાડકાં, સ્નાયુઓ અને ચામડી અસર, બમ્પ, ફટકો અથવા પડવાથી ઉઝરડા છે.
 • તાણ (વિકૃતિ): અતિશય ખેંચાણને કારણે પેશીઓમાં દંડ આંસુ.
 • કેપ્સ્યુલ/લિગામેન્ટ ફાટી: ગંભીર તાણનું પરિણામ. મજબૂત અસ્થિબંધનના કિસ્સામાં, હાડકામાં તેમની એન્કરિંગ સામાન્ય રીતે આંસુ (બોની એવલ્શન) હોય છે.
 • મેનિસ્કસ ફાટી
 • અવ્યવસ્થા: વધુ પડતા પરિભ્રમણ પછી સંયુક્ત સપાટીઓ યોગ્ય રીતે ઊભી રહેતી નથી; ઘણીવાર સ્લેક અસ્થિબંધન દ્વારા તરફેણ કરવામાં આવે છે; સામાન્ય રીતે અસ્થિબંધન અથવા કેપ્સ્યુલ ફાટી સાથે સંકળાયેલ.

ઘૂંટણને અસર કરી શકે તેવી દાહક પ્રક્રિયાઓ છે:

 • હાડકાની બળતરા (ઓસ્ટીટીસ, ઓસ્ટીયોમેલીટીસ).
 • સાંધામાં બળતરા (સંધિવા): સંધિવા, સંધિવા (હાયપર્યુરિસેમિયા)
 • બર્સાની બળતરા (બર્સિટિસ)
 • સંયુક્ત શ્વૈષ્મકળામાં બળતરા (સિનોવોટીસ)
 • ટેન્ડોસિનોવાઇટિસ (કંડરાના આવરણની બળતરા)