કંઠસ્થાન કેન્સર: લાક્ષણિક લક્ષણોની પ્રારંભિક તપાસ

કંઠસ્થાન કેન્સર પોતે કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે?

કંઠસ્થાન કેન્સરના ચિહ્નો કંઠસ્થાન પર ગાંઠના સ્થાન પર આધાર રાખે છે. કંઠસ્થાન કેન્સરના લક્ષણોની દ્રષ્ટિએ પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી.

ગ્લોટીક ગાંઠોમાં કંઠસ્થાન કેન્સરના લક્ષણો

કંઠસ્થાનના કેન્સરના લગભગ બે તૃતીયાંશ કેસોમાં, ગાંઠ ગ્લોટીસમાં વધે છે, જેમાં વોકલ કોર્ડ અને કોમલાસ્થિ હોય છે. પ્રારંભિક લક્ષણો જે ગ્લોટીક ગાંઠ સૂચવે છે

  • ખરબચડી, શ્વાસ લેતા અવાજ સાથે સતત કર્કશતા
  • ગળામાં સતત ખંજવાળ અને/અથવા સતત ગળું સાફ કરવાની જરૂર છે
  • લાંબી ઉધરસ

જો આ લક્ષણો ત્રણ/ચાર અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી ચાલુ રહે તો ડૉક્ટરની સલાહ લેવી યોગ્ય છે. કારણ નક્કી કરવાનો આ એકમાત્ર રસ્તો છે. પાછળથી, ગ્લોટીક લેરીંજિયલ કેન્સરના અદ્યતન તબક્કામાં, વધુ લક્ષણો ઉમેરવામાં આવે છે:

  • શ્રાવ્ય શ્વાસના અવાજ સાથે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
  • શ્વાસની તકલીફ (ડિસ્પેનિયા)
  • દુ: ખાવો

જેમ કે પ્રારંભિક લક્ષણો પહેલેથી જ નોંધપાત્ર છે, ગ્લોટીક કાર્સિનોમા સામાન્ય રીતે વહેલા શોધી શકાય છે.

સુપ્રાગ્લોટીક ગાંઠોમાં કંઠસ્થાન કેન્સરના લક્ષણો

વોકલ ફોલ્ડ્સ (સુપ્રાગ્લોટીસ) ના સ્તરથી ઉપરની જીવલેણ ગાંઠો લેરીંજીયલ કેન્સરનું બીજું સૌથી સામાન્ય સ્વરૂપ છે. પ્રારંભિક લક્ષણો છે

  • ગળી જાય ત્યારે દુખાવો
  • અસ્પષ્ટ ડિસફેગિયા
  • ગળામાં અસ્પષ્ટ વિદેશી શરીરની સંવેદના અને કાન સુધી પ્રસરતી પીડા

સુપ્રાગ્લોટીક કાર્સિનોમાસનો મોટો ભય એ હકીકતમાં રહેલો છે કે તે સામાન્ય રીતે માત્ર પ્રમાણમાં મોડેથી શોધી શકાય છે. નિદાન સમયે, ગાંઠના મેટાસ્ટેસેસ સામાન્ય રીતે સર્વાઇકલ લસિકા ગાંઠોમાં પહેલેથી જ રચાય છે. આને ગરદન પર સ્પષ્ટ ગઠ્ઠો દ્વારા ઓળખી શકાય છે, જે સામાન્ય રીતે પીડારહિત હોય છે.

સબગ્લોટીક ટ્યુમર્સમાં લેરીન્જેલ કેન્સરના લક્ષણો

કંઠસ્થાનનું કેન્સર ભાગ્યે જ અવાજની ગડીના સ્તરથી નીચેના વિસ્તારમાં વિકસે છે. આવા સબગ્લોટીક ગાંઠોના લક્ષણો પ્રમાણમાં મોડેથી જોવા મળે છે: માત્ર કદમાં વૃદ્ધિ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ તરફ દોરી જાય છે. જો વોકલ ફોલ્ડ્સ નિશ્ચિત થઈ જાય, તો કર્કશતા થાય છે.

કંઠસ્થાન કેન્સરના સંભવિત ચિહ્નો પ્રારંભિક તબક્કે સ્પષ્ટ થાય છે

જો તમે ઉલ્લેખિત લક્ષણોમાંથી એક અથવા વધુ જોશો, તો તમારે ડૉક્ટરને મળવું અગત્યનું છે - જો તે વાસ્તવમાં કંઠસ્થાન કેન્સરના લક્ષણો હોય.

કર્કશતાની નવી શરૂઆત જે બે થી ત્રણ અઠવાડિયા કરતાં વધુ સમય સુધી ચાલે છે તે ખાસ કરીને નોંધનીય છે. આ વોકલ ફોલ્ડ્સના વિસ્તારમાં ગાંઠ સૂચવી શકે છે. કાન, નાક અને ગળાના નિષ્ણાત સતત કર્કશતા અને અન્ય સંભવિત કંઠસ્થાન કેન્સરના લક્ષણોને સ્પષ્ટ કરશે અને જો જરૂરી હોય તો તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરશે.