ગરદન અને ટ્રંક સ્નાયુઓ

ગરદનના સ્નાયુઓ

ગરદનના આગળના ભાગમાં, બે સ્નાયુ જૂથો ઉપર અને તળિયે હાયઓઇડ અસ્થિ સાથે જોડાય છે, ત્યાં તેને સ્થિર કરે છે. તેનું નામ હોવા છતાં, આ નાનું હાડકું ખોપરીનું નથી પણ ધડના હાડપિંજરનું છે અને જીભ, ગરદન અને કંઠસ્થાનના વિવિધ સ્નાયુઓ માટે જોડાણ બિંદુ તરીકે કામ કરે છે. જ્યારે આપણે ગળીએ છીએ અથવા બોલીએ છીએ, ઉદાહરણ તરીકે, આ સ્નાયુઓમાંથી એક હાડકાના હાડકાને તેમજ કંઠસ્થાનને વધારે છે અને નીચલા જડબાને પણ નીચે ખેંચે છે.

ગરદનના અન્ય વિવિધ સ્નાયુઓ સુનિશ્ચિત કરે છે કે આપણે માથું, જેનું વજન કેટલાંક કિલો છે, સંતુલિત રાખીએ છીએ અને ઉદાહરણ તરીકે, ના કહેવા માટે તેને આગળ-પાછળ હલાવી શકીએ છીએ.

પેટના સ્નાયુઓ

પેટના પ્રદેશ (પેટ)માં, સ્નાયુઓના ત્રણ સુપરઇમ્પોઝ્ડ સ્તરો, જેના રેસા જુદી જુદી દિશામાં ચાલે છે, તે અંગોને અંદરથી સુરક્ષિત કરે છે – ખાસ કરીને જો સ્નાયુઓ સારી રીતે પ્રશિક્ષિત અને ચુસ્ત હોય. જો સબક્યુટેનીયસ ચરબીનું સ્તર પણ માત્ર પાતળું વિકસિત હોય, તો ખાસ કરીને પુરુષો આ સ્નાયુ પેકેજોને "સિક્સ-પેક" માં પરિવર્તિત કરી શકે છે.

પાછળના સ્નાયુઓ

પીઠના સ્નાયુઓ ખૂબ જટિલ માળખું ધરાવે છે. લગભગ 150 સ્નાયુઓ વિવિધ બિંદુઓ પર જોડાય છે, જુદી જુદી દિશામાં દોડે છે અને ઘણી જગ્યાએ એકબીજા સાથે ઓવરલેપ થાય છે. પીઠના સ્નાયુઓના ત્રણ જૂથોને અલગ પાડવામાં આવે છે: ઊંડા, મધ્યમ અને સપાટીના સ્નાયુઓ.

ઊંડા પીઠના સ્નાયુઓ ટૂંકા અને મજબૂત હોય છે અને વ્યક્તિગત કરોડરજ્જુને એકબીજા સાથે જોડે છે. તેઓ આપણી કરોડરજ્જુને ટેકો આપે છે, એક સીધી મુદ્રા જાળવવા અને પીઠને લવચીક બનાવવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. લગભગ 80 ટકા પીઠનો દુખાવો ઉપેક્ષિત ઊંડા સ્નાયુઓને શોધી શકાય છે.

મધ્યભાગના સ્નાયુઓ પેલ્વિસમાંથી કરોડરજ્જુ દ્વારા માથા સુધી ચાલે છે અને કરોડરજ્જુ અને પાંસળીના પાંજરા વચ્ચેની કડી છે. તેમની સહાયથી, અમે આગળ વળી શકીએ છીએ અને ફરીથી સીધા થઈ શકીએ છીએ.

સપાટીની સ્નાયુબદ્ધતા સીધી ત્વચાની નીચે રહે છે. તેઓ વર્ટેબ્રલ બોડીને ખભા અને હિપ્સ સાથે જોડે છે અને હાથ, પગ અને કરોડરજ્જુની હિલચાલનું સંકલન કરે છે.

ગરદન અને થડના સ્નાયુઓને ઇજાઓ

નીચેની ઇજાઓ અને રોગો, ઉદાહરણ તરીકે, ગરદન, પીઠ અને પેટના સ્નાયુઓના વિસ્તારમાં થઈ શકે છે:

  • તણાવ
  • "લુમ્બાગો."

ગરદન અને થડના સ્નાયુઓના વિસ્તારમાં લક્ષણો

ગરદન અને થડના સ્નાયુઓના વિસ્તારના લક્ષણોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

  • પીઠનો દુખાવો
  • સ્નાયુમાં દુખાવો
  • લકવો
  • સંવેદનાત્મક વિક્ષેપ

ટ્રંક સ્નાયુઓની શરીરરચના

પીઠ અને પેટના સ્નાયુઓની રચના વિશે વધુ માહિતી માટે, અહીં ક્લિક કરો.