ન્યુરોબ્લાસ્ટomaમા: તબીબી ઇતિહાસ

તબીબી ઇતિહાસ (દર્દીનો ઇતિહાસ) નિદાનમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક રજૂ કરે છે ન્યુરોબ્લાસ્ટomaમા.

પારિવારિક ઇતિહાસ

 • શું તમારા પરિવારમાં કેન્સરનો વારંવાર ઇતિહાસ છે?

સામાજિક ઇતિહાસ

વર્તમાન તબીબી ઇતિહાસ/ પ્રણાલીગત ઇતિહાસ (સોમેટિક અને માનસિક ફરિયાદો).

 • તમે કયા લક્ષણો જોયા છે?
 • આ ફેરફારો કેટલા સમયથી અસ્તિત્વમાં છે?
 • શું તમારું બાળક થાકેલું, નબળું લાગે છે?
 • તે નિસ્તેજ છે?
 • શું ભૂખ ઓછી થઈ છે?
 • શું તમારું બાળક પેટની પીડાથી પીડાય છે?
 • શું શ્વાસની તકલીફ છે?
 • આંતરડાની હિલચાલ નિયમિત અને સામાન્ય છે?
 • શું થોડો સમય મધ્યમ તાવ આવ્યો છે?
 • શું તમે કોઈ લસિકા ગાંઠો વધારો નોંધ્યું છે?
 • શું તમે આંખના ક્ષેત્રમાં કોઈ ફેરફાર (વિદ્યાર્થી કટ્ટરતા, ઉપલા પોપચાને કાપીને, મોટે ભાગે ડૂબી ગયેલી આંખની કીકી) ની નોંધ લીધી છે?

વનસ્પતિ anamnesis incl. પોષણયુક્ત એનેમિસિસ.

 • શું તમારા બાળકને ભૂખ છે?
 • આંતરડાની હિલચાલ નિયમિત અને સામાન્ય છે?
 • શું તમારા બાળકનું શરીરનું વજન સામાન્ય રીતે વધી રહ્યું છે?

દવાઓના ઇતિહાસ સહિત સ્વ.

 • પૂર્વ-હાલની પરિસ્થિતિઓ (નિયોપ્લાઝમ્સ)
 • ઓપરેશન્સ
 • એલર્જી
 • દવાનો ઇતિહાસ