પેન્ટોથેનિક એસિડ (વિટામિન બી 5): સપ્લાય સિચ્યુએશન

પેન્ટોફેનિક એસિડ રાષ્ટ્રીય પોષણ સર્વે II (2008) માં શામેલ ન હતો. ના સેવન અંગે પેન્ટોથેનિક એસિડ જર્મન વસ્તીમાં, માહિતી જર્મન ન્યુટ્રિશન સોસાયટી (ડીજીઇ) ના 2004 ના પોષણ અહેવાલમાં છે.

આ ડેટા ચાલુ પેન્ટોથેનિક એસિડ ઇનટેક અંદાજ પર આધારિત છે અને ફક્ત સરેરાશ સેવન પ્રતિબિંબિત કરે છે. સરેરાશ મૂલ્યથી નીચેના ઇનટેકવાળા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વિશે કોઈ નિવેદનો આપી શકાતા નથી. જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે જર્મન વસ્તીમાં પેન્ટોથેનિક એસિડની કોઈ ઓછી સહાય નથી.

પુરવઠાની પરિસ્થિતિ અંગે, તે કહી શકાય:

  • સરેરાશ, જર્મન વસ્તી પેન્ટોથેનિક એસિડ માટે સૂચવેલ ઇનટેક ગ્રહણ કરતી નથી.
  • પુરુષો (4.5 મિલિગ્રામ) કરતાં સરેરાશ ઓછા પેન્ટોથેનિક એસિડ પર દરરોજ 5 મિલિગ્રામ સ્ત્રીઓ લે છે.
  • 19-25 વર્ષની વય જૂથના પુરુષોમાં સરેરાશ 1.5 મિલિગ્રામ પેન્ટોથેનિક એસિડનો અભાવ છે. આ ભલામણ કરેલ ઇન્ટેકના 25% ની દૈનિક તંગીને અનુરૂપ છે.
  • 19-25 વર્ષની વય જૂથની મહિલાઓમાં સરેરાશ 2 મિલિગ્રામ પેન્ટોથેનિક એસિડનો અભાવ છે. આ ભલામણ કરેલા સેવનના% 33% ની દૈનિક ખામીને અનુરૂપ છે.
  • સગર્ભા અને સ્તનપાન કરાવતી મહિલાઓને પેન્ટોથેનિક એસિડની કોઈ વધારાની આવશ્યકતા હોતી નથી, તેમના બિન-ગર્ભવતી અથવા સ્તનપાન ન કરનારા સાથીઓની તુલના. જો કે, તેઓ સમાન ઉણપની સ્થિતિને આધિન છે. તદનુસાર, સગર્ભા અને સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓમાં દરરોજ સરેરાશ 19 મિલિગ્રામ પેન્ટોથેનિક એસિડનો અભાવ 25-2 વર્ષ છે.

ડીજીઇની ઇન્ટેક ભલામણો તંદુરસ્ત અને સામાન્ય વજનવાળા લોકોની જરૂરિયાતો પર આધારિત હોવાથી, વ્યક્તિગત વધારાની આવશ્યકતા (દા.ત. આહાર, ઉત્તેજક વપરાશ, લાંબા ગાળાની દવા વગેરે) ડીજીઇની ઇન્ટેક ભલામણોથી ઉપર હોઈ શકે છે.