રોટેટર કફ ભંગાણ - 5 વ્યાયામ

બાહ્ય પરિભ્રમણ ફિક્સેશન સાથે: આ થેરાબandન્ડ દરવાજાની હેન્ડલ વગેરેની આજુબાજુ રાખવામાં આવે છે અને હાથમાં પકડી રાખેલ છે. ઉપલા હાથ, જેના ખભાને તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે, તે શરીરના ઉપલા ભાગની સામે આવેલું છે અને કોણી પર 90 nt વાળી છે.

ના પુલ સામે ફેરવો થેરાબandન્ડ હવે બહારની બાજુ / પાછળની બાજુએ નિયંત્રિત. દરેકને 2 પુનરાવર્તનો સાથે 15 પાસ બનાવો. આગામી કસરત સાથે ચાલુ રાખો.