રોટેટર કફ ભંગાણ - 7 વ્યાયામ

બટરફ્લાય-વિપરીત: ઠીક કરો થેરાબandન્ડ દરવાજાના હેન્ડલ પર અને બંને છેડા દરેક એક હાથમાં લો. તમારા હિપ્સ પહોળા કરીને ઊભા રહો અને સહેજ ઘૂંટણિયે રહો. હવે ખેંચો થેરાબandન્ડ બંને બાજુએ ખભાની ઊંચાઈ પર એકસાથે પાછળની તરફ ખેંચાયેલા હાથ સાથે, જેથી ખભાના બ્લેડ એકબીજાને સ્પર્શે.

તમે પણ પડાવી શકો છો થેરાબandન્ડ તમારા શરીરને દરવાજાના હેન્ડલ પર ઠીક કરવાને બદલે બંને છેડે સામે રાખો. દરેકમાં 2 પુનરાવર્તનો સાથે 15 પાસ કરો. લેખ પર પાછા જાઓ ચક્રાકાર ફેરવવાનું યંત્ર કે કફ કસરત.