સેલેનિયમ: સપ્લાય સિચ્યુએશન

સેલેનિયમ રાષ્ટ્રીય પોષણ સર્વે II (2008) માં શામેલ ન હતો. ના સેવન અંગે સેલેનિયમ જર્મન વસ્તીમાં, ડેટા ફક્ત ડ્રોબનર એટ અલ દ્વારા કરવામાં આવેલા અભ્યાસથી અસ્તિત્વમાં છે. 1996 માં.

પુરવઠાની પરિસ્થિતિ અંગે, તે કહી શકાય:

  • સરેરાશ, પુરુષો 41 µg અને સ્ત્રીઓ 30 .g લે છે સેલેનિયમ દરરોજ પોતાને અને તેથી ડીજીઇ દ્વારા ભલામણ કરેલ ઇન્ટેક પ્રાપ્ત કરો.
  • સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને નર્સિંગ માતાઓને સેલેનિયમ માટેની કોઈ વધારાની આવશ્યકતા નથી. તદનુસાર, સેલેનિયમ માટેની ઇન્ટેક ભલામણ સરેરાશ ગર્ભવતી અને સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓ દ્વારા પણ પ્રાપ્ત થાય છે.

ડીજીઇની ઇન્ટેક ભલામણો તંદુરસ્ત અને સામાન્ય વજનવાળા લોકોની જરૂરિયાતો પર આધારિત હોવાથી, એક વ્યક્તિગત વધારાની આવશ્યકતા (દા.ત. ડાયેટ, જેન્યુસ્મિટેલ્કોન્સમ, લાંબા ગાળાની દવા વગેરે) ડીજીઇની ઇન્ટેક ભલામણોથી ઉપર હોઈ શકે છે.