સિલિકોન: સપ્લાય

ડીજીઇ દ્વારા આશરે કોઈ નિવેદનો આપવાનું હજી શક્ય બન્યું નથી સિલિકોન મનુષ્યમાં આવશ્યકતા, કારણ કે પ્રાણીઓ માટે પણ ઓછામાં ઓછી આવશ્યકતા નક્કી કરી શકાતી નથી. અનુમાન મુજબ, માનવ જરૂરિયાત દરરોજ 5 થી 20 મિલિગ્રામની વચ્ચે હોય છે. માં અનિશ્ચિતતાને કારણે શોષણ, પુખ્ત વયના સિલિકોન ઇનટેક ચોક્કસપણે દિવસ દીઠ 10 મિલિગ્રામથી વધુ હોવો જોઈએ. નીલસેને 20 મિલિગ્રામ સી / ડી વપરાશ કરવાની ભલામણ કરી છે. મિશ્ર પર વ્યક્તિઓ આહાર લગભગ 20-50 મિલિગ્રામ વપરાશ સિલિકોન દિવસ દીઠ. શાકાહારીઓ માટે, વનસ્પતિ આધારિત અથવા ફાઇબરયુક્ત ખોરાકના વધુ વપરાશને કારણે, સિલિકોનનું સેવન દરરોજ 50 થી 150 મિલિગ્રામ સુધી હોઇ શકે છે. જો કે, એવું માનવામાં આવે છે કે તાજેતરના વર્ષોમાં પોષક સિલિકોનનું પ્રમાણ ઓછું થયું છે. છોડના મૂળ આહારના ઓછા પ્રમાણ અને છોડના મૂળના ઘણા પ્રોસેસ્ડ ખોરાકમાં ફાઇબરની માત્રામાં ઘટાડો દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ આહારની ટેવમાં ફેરફારને કારણે આ છે. ઉણપના રાજ્યો હજુ સુધી માનવોમાં નોંધાયેલા નથી.