સિલિમરિન (દૂધ થીસ્ટલ ફળ અર્ક): પારસ્પરિક અસરો

મધ્યમ છે ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ સિલિમરિન અને વચ્ચે દવાઓ જે મેટાબોલાઇઝ્ડ (મેટાબોલાઇઝ્ડ) છે યકૃત સાયટોક્રોમ્સ પી 450 2 સી 9 દ્વારા. સિલિમરિન અને આનો એક સાથે ઉપયોગ દવાઓ તેમના ભંગાણને ધીમું કરી શકે છે અને તેમની અસરો અને આડઅસરોમાં વધારો કરી શકે છે. વળી, ત્યાં છે ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ વચ્ચે દૂધ થીસ્ટલ અને ગ્લુકોરોનિડેટેડ દવાઓ. આ કિસ્સામાં, દવાઓની અસર પણ ઓછી થઈ શકે છે. સિલ્મિમરિન પર થોડી અસર પડે છે એસ્ટ્રોજેન્સ આની અસરકારકતા ઘટાડીને હોર્મોન્સ. ની અસર કોલેસ્ટ્રોલસિલોમારીનના એક સાથે લેવાથી ગ્લોબ્રીંગ દવાઓ પણ સહેજ નબળી પડી શકે છે. આ ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ સિલિમરિનના 140 મિલિગ્રામ અથવા 5 ગ્રામથી 10 ગ્રામના ડોઝ પર થઈ શકે છે દૂધ થીસ્ટલ. તેથી, વધારે માત્રા હોવાને કારણે, આ ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ તબીબી રીતે ઓછી સંબંધિત છે.