કરોડરજ્જુ સ્ટેનોસિસ - વ્યાયામ 1

પીછેહઠ: બનાવો એ ડબલ રામરામ, તેથી તમારી રામરામ તમારી પાસે લાવો છાતી. આ સર્વાઇકલ કરોડરજ્જુને વિસ્તરે છે અને વિસ્તૃત કરે છે કરોડરજ્જુની નહેર. લગભગ 10 સેકંડ માટે સ્થિતિને પકડી રાખો અને ટૂંકા વિરામ પછી આ 5-10 વાર પુનરાવર્તન કરો. આગામી કસરત સાથે ચાલુ રાખો.