સારાંશ | સર્વાઇકલ સ્પાઇન સિન્ડ્રોમ - આ કસરતો મદદ કરે છે

સારાંશ

સર્વાઇકલ અને ખભાના વિસ્તારમાં તાકાતનો અભાવ પરિણમી શકે છે પીડા અને નબળી મુદ્રા, જે બદલામાં હાડકાના માળખાને ઘસારો અને સર્વાઇકલ સિન્ડ્રોમમાં પરિણમી શકે છે. આને રોકવા માટે, સર્વાઇકલ સ્પાઇન સિન્ડ્રોમવાળા અસરગ્રસ્ત દર્દીને યોગ્ય રીતે કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તાકાત તાલીમ. ખાસ કરીને ખભાના વિસ્તારમાં સ્નાયુઓ, ટૂંકા ગરદન સ્નાયુઓ અને હાથ ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે જો પૂરતી શક્તિ ઉપલબ્ધ હોય તો તેઓ ભારને શોષી શકે છે અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી થાકને વિલંબિત કરી શકે છે. સાથ આપે છે સુધી અને છૂટક કસરતો ઉત્તેજીત કરે છે રક્ત વિસ્તારમાં પરિભ્રમણ અને અનિચ્છનીય પદાર્થોને દૂર કરવાની ખાતરી આપવામાં આવે છે.